Kreftrisiko ved preinvasivt adenocarsinom

Prosjektet undersøker risiko for utvikling av kreft hos kvinner med preinvasivt adenocarsinom i cervix.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 18.01.2018

Forandring i kjertelceller kan utvikle seg til kreft

Livmorhalsen består av ulike celletyper som har ulike funksjoner. Blant disse finner vi kjertelceller og overflateceller.

Kreft som oppstår fra kjertelceller i livmorhalsen kalles adenocarsinom.

Det kan ta lang eller kort tid før kreft utvikler seg. I løpet av denne tiden kan helsepersonell sammenligne kjertelceller for å se om noen har forandret seg.

Dersom de ser forandringer, kalles de endrede cellene for adenocarsinom in situ.

Adenocarsinom utgjør ca 20 % av krefttilfellene i livmorhalsen. Det er begrenset kunnskap om adenocarsinom og adenocarsinom in situ, men vi vet at en infeksjon med HPV-typene 16 eller 18 er en risikofaktor.

 

Vil undersøke livstil som risikofaktor

Målet med denne studien er å undersøke om mulige livstilsfaktorer også utgjør en risiko for å utvikle adenocarsinom og adenocarsinom in situ. 

Livstilsfaktorer omhandler seksuell historie, røyking, alkoholforbruk og kjønnssykdommer.

Data fra 2 populasjonsbaserte spørreundersøkelser som ble gjennomført i Norge, Danmark og Sverige i 2005 og 2012 skal kobles mot Kreftregisterets database for å identifisere tilfeller av adenocarsinom og adenocarsinom in situ blant deltakerne. Livstilsfaktorer for disse deltakerne vil bli undersøkt.

 

Prosjektdeltakere

Mari Nygård og Madleen Orumaa.

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.