Peniskreft

Kreftregisteret ønsker å kartlegge trender i forekomst, dødelighet og overlevelse av peniskreft.

Publisert: 07.11.2017, sist oppdatert: 03.12.2018

Sammenheng med HPV-infeksjon

Peniskreft er en sjelden sykdom som rammer rundt 1 av 100 000 menn. Den rammer oftest eldre menn, og de fleste tilfellene er av typen plateepitelkarsinom.

Det finnes flere riskofaktorer for utviklingen av peniskreft, blant annet infeksjon med human papillomavirus (HPV), som påvises i cirka halvparten av tilfellene.

 

Undersøker forekomst, dødelighet og overlevelse

Det finnes relativt få epidemiologiske studier av peniskreft, og Kreftregisteret ønsker å undersøke trender i forekomst, dødelighet og overlevelse av peniskreft i Norge i perioden 1956 til 2016.

Prosjektet fokuserer på plateepitelkarsinom, som kan forebygges ved HPV-vaksinering.

Studien bruker kun avidentifiserte data fra Kreftregisteret.

 

Status

Prosjektet er nylig ferdigstilt.  

 

Publikasjoner

Hansen BT, Orumaa M, Lie AK, et al.

Trends in incidence, mortality and survival of penile squamous cell carcinoma in Norway 1956 - 2015

Inter J Cancer (2017)

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Bo Terning Hansen, Madleen Orumaa og Mari Nygård.

 

Eksterne

Radiumhospitalet: Bjørn Brennhovd

Sykehuset Østfold: Agnes Kathrine Lie

 

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.