Pakkeforløp for kreft i Norge

Studien skal belyse om innføringen av pakkeforløp for kreft har ført til endring i ventetider, om det er forskjeller i tilgang til behandling og om helsehjelpen er lik uavhengig av pasientenes bosted.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Pakkeforløp for kreft ble innført 1. januar 2015 i Norge for tykk- og endetarmskreft, lungekreft, brystkreft og prostatakreft. I løpet 2015 ble det etablert 28 kreftformspesifikke pakkeforløp.

Helsedirektoratet siktet mot et velorganisert og mer forutsigbart pasientforløp, uten unødvendige ikke-medisinske forsinkelser knyttet til utredning, diagnose, behandling og/eller rehabilitering.

Intensjonen var å gi både pasienter og deres pårørende forutsigbarhet og trygghet under hele kreftforløpet.

Hensikt

Dette prosjektet evaluerer innføringen av pakkeforløp ved å se på både inklusjon i pakkeforløp, selve forløpet, og diverse utfall (se under).

Ved å koble sammen data fra Kreftregisteret, Statistisk Sentralbyrå og Norsk Pasientregister ønsker vi å belyse følgende:
• Har ventetidene fra biopsi til kirurgi, og generelt, tid fra diagnose til behandling endret seg etter innføringen av pakkeforløp?
• Er det en seleksjon i hvilke pasientene som blir inkludert i pakkeforløp for kreft?
• Er det sosioøkonomiske forskjeller i tilgang til behandling, og tid til behandling etter innføringen av pakkeforløp?
• Har noen klinisk viktige faktorer som for eksempel stadium, endret seg etter innføringen av pakkeforløp?
• Har innføring av pakkeforløp ført til en likere helsetjeneste i Norge uavhengig av hvor pasientene bor?

Offentliggjøring av resultater

Resultater fra dette forskningsprosjektet har blitt, og vil bli publisert i fagfellevurderte tidsskrifter og informasjon om dette vil bli lagt ut her. Så langt er følgende artikler publisert:

Decreasing waiting time for treatment before and during implementation of cancer patient pathways in Norway

Patient and tumour characteristics associated with inclusion in Cancer patient pathways in Norway in 2015-2016