Hjemmetest i kampen mot livmorhalskreft

Vi ønsker å undersøke om en celleprøve tatt med en hjemmetest kan vise seg å være like bra som en celleprøve tatt av en lege i en gynekologisk undersøkelse.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 07.11.2018

Er en hjemmetest et alternativ til gynekologisk undersøkelse?

Dagens masseundersøkelse mot livmorhalskreft utføres ved at en lege tar en celleprøve fra livmorhalsen under en gynekologisk undersøkelse, for så å analysere prøven i mikroskop. 

Nå er det i midlertid kommet en mer sensitiv måte å undersøke disse celleprøvene på. Testen heter høyrisiko humant papillomavirus (hrHPV) testing.

Prosjektet undersøker muligheten for om man ikke lenger trenger en lege til å ta prøven, men om det holder at kvinnen selv tar prøven hjemme. Når kvinnen har tatt prøven, sendes den deretter til lege eller laboratorium i posten. Kun de som tester positivt for HPV behøver å møte hos lege for videre oppfølging og gynekologiske undersøkelser.

 

Økt deltakelse

I første del av prosjektet viste Kreftregisteret at 44 % flere kvinner ble undersøkt mot livmorhalskreft hvis de kunne velge å ta en celleprøve hjemme istedenfor å gå til legen. Det var størst økning blant kvinner under 35 år, hvor opp mot 60 % flere kvinner ble undersøkt mot livmorhalskreft på grunn av muligheten til å ta celleprøve hjemme.

Nylig viste også en samarbeidsstudie med Harvard T.H. Chan, School of Public Health i USA, at en slik hjemmetest i tillegg er samfunnsmessig kostnadseffektiv.

I prosjektets andre del ønsker vi å undersøke om en celleprøve tatt hjemme kan vise seg å være like bra som en celleprøve tatt av en lege i en gynekologisk undersøkelse.

 

Rekruttering

Vi sluttet rekruttering i september 2016. 310 kvinner som hadde fått påvist celleforandringer eller livmorhalskreft ble oppfordret til å ta en celleprøve med to ulike utstyr (Evalyn®Brush og FLOQSwabs™) hjemme dagen før de hadde time til behandling. På sykehuset ble det tatt enda en celleprøve av en lege. Disse prøvene, samt en urinprøve ble sendt så til laboratoriet for å analyseres med HPV testen.

 

Fanger opp like mange

Studien viste at når en hjemmetest benyttes for å teste tilstedeværelse av hrHPV, vil like mange kvinner med påvist alvorlige celleforandringer eller livmorhalskreft fanges opp, som hvis en tar celleprøve hos legen. hrHPV hjemmetesten fungerte i tillegg bedre enn dagens undersøkelse med cytologibasert screening.

 

Utstyr- og leveringspris er de viktigste faktorene som påvirker om hjemmetesting blir kostnadseffektivt eller ikke. Studien undersøkte to ulike utstyrspakker som var beregnet til hjemmebruk. Dersom utstyret ble analysert innen fire uker, gjorde begge utstyrspakkene nytten like bra som en prøve tatt av lege.

Dersom analysen av hjemmetesten ble forsinket med mer enn fire uker, fant vi forskjell i hjemmetestens evne til å identifisere behandlingskrevende celleforandringer. 

 

Prosjektet undersøkte også om kvinnene var fornøyde med testutstyret og påliteligheten til hjemmetesten. Kvinnene mente at hjemmetesting var et godt alternativ til en prøve tatt av legen. Erfaringer fra hjemmetestingen var svært positive, og de fleste av kvinnene foretrakk hjemmetesten som screeningmetode i fremtiden, selv om de stolte mer på en prøve tatt av legen.

 

Ønsker økt kunnskap om hjemmetesting

Studien gir økt kunnskap om metoder for å avdekke celleforandringer og kreft i livmorhalsen. Vi skal fortsette å se nærmere på hvordan hjemmetesting kan minske behovet for en gynekologisk undersøkelse.

Denne kunnskapen vil komme kvinner til gode i fremtiden, både i Norge, og ikke minst i land som ikke har organisert livmorhalsscreening.

Det biologiske materialet fra kvinnene som har gitt sin tillatelse til at vi lagrer det i en forskningsbiobank, kan senere brukes i ytterligere HPV- og kreftrelaterte forskningsstudier.

 

Status

Arbeidet med analyse av datamaterialet pågår fremdeles. Det jobbes med å skrive artikkel som presenterer flere resultater fra studien. 

 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid koordinert av Kreftregisteret, og involverer pasienter fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus (Ullevål og Radiumhospitalet). 

Sykehusene har ansvar for rekrutteringen og for å ta imot prøvene. Pasientene med forstadium til livmorhalskreft rekrutteres fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Kreftpasientene henvist til Radiumhospitalet får informasjon om studien av legen ved første konsultasjon på sykehuset.  

Har du spørsmål til din behandling så ta kontakt med ditt sykehus. Har du derimot spørsmål til selve prosjektet kan du ta kontakt med Kreftregisteret.

 

Publikasjoner

Leinonen MK, Schee K, Jonassen CM, Lie AK, Nystrand CF, Rangberg A, Furre IE, Johansson MJ, Tropé A, Sjøborg KD, Castle PE, Nygård M.

Safety and acceptability of human papillomavirus testing of self-collected specimens: A methodologic study of the impact of collection devices and HPV assays on sensitivity for cervical cancer and high-grade lesions

J Clin Virol (2017)

 

Enerly E, Bonde J, Schee K, Pedersen H, Lönnberg S, Nygård M

Self-sampling for Human Papillomavirus testing aming non-attenders increases attendance to the Norwegian Cervical Cancer Screening programme

PLoS One (2016)

 

Prosjektdeltagere

Kreftregisteret

Mari Nygård, Giske Ursin, Kristina Schee, Ameli Tropé, Espen Enerly, Madleen Orumaa og Maarit Leinonen.

Eksterne

RadiumhospitaletGunnar B. Kristensen og Ingegerd Eggen Furre

Sykehuset Østfold: Katrine D. Sjøborg, Kathrine Lie, Christine Jonassen, Camilla Furlund Nystrand, Anbjørg Rangberg, Marzena J. Johansson, Torunn Søland og Aud Jaaval

Oslo Universitetssykehus: Thomas Thaulow og Marianne Olsen

Hvidovre Hospital, Danmark: Jesper Bonde

 

 

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og Kreftregisteret.