Forbedring av masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Prosjektet ønsker å forbedre masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved å sammenligne og eventuelt erstatte dagens analysemetode med en HPV-test.
Sist oppdatert:

Kan HPV-testen forbedre masseundersøkelsen?

Det finnes per i dag to metoder som begge regnes for å være velegnede for å oppdage kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen; Pap-test og Humant papillomavirus (HPV)-test.

Dagens masseundersøkelse mot livmorhalskreft bruker Pap-test og mikroskopi for å undersøke kvinners celleprøver, mens prosjektet vurderer om HPV-testen kan forenkle og forbedre masseundersøkelsen.

Fordelen med HPV-testen for den enkelte kvinne er at hun i løpet av livet trenger færre legebesøk enn ved Pap-testen. HPV-testen regnes også for å føre til store økonomiske besparelser for samfunnet hvis den erstatter dagens analysemetode.

Fire fylker

Halvparten av kvinnene som møtte opp til masseundersøkelse mot livmorhalskreft i de fire norske fylkene Hordaland, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag, har fått celleprøvene sine analysert med en HPV-test istedenfor Pap-test og mikroskopi.

Status

Første del av prosjektet er nå avsluttet. Etter at resultatene ble innsamlet og analysert, ble det høsten 2017 besluttet en ny screeningstrategi for livmorhalskreft i Norge. 

Implementeringen av den nye strategien koordineres av Livmorhalsprogrammet, som fortsetter prosjektet

Publikasjoner

Hashim D, Engesæter B, Baadstrand Skare G, Castle PE, Bjørge T, Tropé A, Nygård M (2020)
Real-world data on cervical cancer risk stratification by cytology and HPV genotype to inform the management of HPV-positive women in routine cervical screening
Br J Cancer, 122 (11), 1715-1723
DOI 10.1038/s41416-020-0790-1, PubMed 32242098