Overvekt, vitamin D, leptin og melanom: Risiko og prognose

Dette prosjektet undersøker hvorvidt overvekt er relatert til melanomutvikling og prognose og om serum nivå av vitamin D og leptin, knyttet til overvekt, kan være potensielle forklaringsmekanismer.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Melanom er blant kreftformene med sterkest økning i forekomst i Norge. Pasienter med tidligere melanom har også økt risiko for en ny primær kreftsykdom, særlig lymfom, og man kan mistenke felles etiologisk bakgrunn. Økningen i melanomforekomst er i all hovedsak knyttet til solingsvaner og eksponering for ultrafiolett (UV) stråling. Men, andre faktorer kan sammen med UV-stråling spille en rolle. Samtidig som forekomsten av melanom har økt har også andelen av overvektige i befolkningen økt. Overvekt er knyttet til økt risiko for flere kreftformer og via flere mekanismer, som også kan påvirke utvikling av melanom. Overvekt er knyttet til lave nivå av vitamin D og høye nivå av leptin, og begge disse faktorene kan bidra i utvikling og progresjon av melanom.

 

                                              

 

Formålet med prosjektet er å studere melanom etiologi ved å belyse følgende spørsmål:

1) er melanom risiko og overlevelse relatert til overvekt, og nivå ev leptin og vitamin D?

2) er risiko for ny primær kreftsykdom, etter melanom, er relatert til nivå av leptin og vitamin D?

Datagrunnlag 

Prosjektet er basert på data fra populasjonsbaserte helseundersøkelser og serumprøver fra Janus serum bank, for nær 300 000 nordmenn, med kreftdata fra Kreftregisteret, dødsdata fra Dødsårsaksregisteret og informasjon om utdanning og yrke fra Statistisk Sentralbyrå. Prosjektet inkluderer kohort-studier basert på helseundersøkelsene, og kasus-kontroll studier basert på serum prøver fra Janus serumbank.

Resultater

Vi fant positive sammenhenger mellom høyde, vekt, kroppsmasseindeks (BMI) og kroppsoverflate (BSA) og risiko for melanom, og at vektreduksjon reduserer risikoen. Sammenhengen er sterkere for menn enn for kvinner, som kan skyldes ulik solingsadferd for menn og kvinner med overvekt. Vi fant tilsvarende positive sammenhenger mellom høyde, vekt, BMI og BSA og tumor tykkelse (Breslow tykkelse), som også støtter at overvekt kan spille en rolle i melanomutviklingen.

Basert på prediagnostiske nivå av vitamin D (25(OH)D) har vi funnet en J-formet sammenheng mellom vitamin D og melanom risiko, hvor et tilstrekkelig nivå (60-85 nmol/L) er assosiert med redusert risiko. UV eksponering er den viktigste årsaksfaktoren til melanom og den viktigste kilden til vitamin D. Stratifiserte analyser indikerer at BMI og UV-eksponering kan mediere denne sammenhengen.

Videre fant vi at lave prediagnostiske nivå av vitamin D var assosiert med økt tumortykkelse og økt risiko for melanom-spesifikk død. og at økende leptin-nivå var assosiert med økende risiko for melanom-spesifikk død og total dødelighet. Dette gjaldt særlig for tykkere tumorer (T3-T4). Resultatene indikerer at leptin kan være en prognostisk markør ved melanom, men disse resultatene bør følges opp i studier med flere målinger, i serumprøver både fra før, ved og etter diagnose.

 

Stenehjem JS, Grimsrud TK, Rees JR, Vos L, Babigumira R, Veierød MB, Robsahm TE. A protocol for prospective studies of 25-hydroxyvitamin D, leptin and body mass index in relation to cutaneous melanoma incidence and survival. BMJ Open. 2017 Jun 21;7(6):e014829. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014829. PMID: 28637727; PMCID: PMC5623373.

 

Gislefoss RE, Stenehjem JS, Hektoen HH, Andreassen BK, Langseth H, Axcrona K, Weiderpass E, Mondul A, Robsahm TE. Vitamin D, obesity and leptin in relation to bladder cancer incidence and survival: prospective protocol study. BMJ Open. 2018 Mar 30;8(3):e019309. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019309. PMID: 29602840; PMCID: PMC5884376.

 

Stenehjem JS, Veierød MB, Nilsen LT, Ghiasvand R, Johnsen B, Grimsrud TK, Babigumira R, Støer NC, Rees JR, Robsahm TE. Anthropometric factors and Breslow thickness: prospective data on 2570 cases of cutaneous melanoma in the population-based Janus Cohort. Br J Dermatol. 2018 Sep;179(3):632-641. doi: 10.1111/bjd.16825. Epub 2018 Jul 26. PMID: 29858512.

 

Stenehjem JS, Veierød MB, Nilsen LT, Ghiasvand R, Johnsen B, Grimsrud TK, Babigumira R, Støer NC, Rees JR, Robsahm TE. Anthropometric factors and Breslow thickness: prospective data on 2570 cases of cutaneous melanoma in the population-based Janus Cohort. Br J Dermatol. 2018 Sep;179(3):632-641. doi: 10.1111/bjd.16825. Epub 2018 Jul 26. PMID: 29858512.

 

Stenehjem JS, Støer NC, Ghiasvand R, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Nilsen LT, Johnsen B, Thorsby PM, Veierød MB, Robsahm TE. Prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D and melanoma risk. Sci Rep. 2020 Nov 18;10(1):20129. doi: 10.1038/s41598-020-77155-2. PMID: 33208828; PMCID: PMC7676247.

 

Stenehjem JS, Støer NC, Ghiasvand R, Grimsrud TK, Babigumira R, Rees JR, Nilsen LT, Johnsen B, Thorsby PM, Veierød MB, Robsahm TE. Prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D and leptin in relation to melanoma-specific death and overall death. Pigment Cell Melanoma Res. 2022 Mar;35(2):280-284. doi: 10.1111/pcmr.13026. Epub 2022 Jan 10. PMID: 34978150.