Hva hindrer kvinner i å ta celleprøver?

Prosjektet ønsker å finne ut av hvorfor noen kvinner ikke tar regelmessige celleprøver.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Andelen av norske kvinner som deltar i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har sunket noe i de siste årene. Høy deltagelse i masseundersøkelsen er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft, og over halvparten av de som får påvist livmorhalskreft har ikke deltatt i livmorhalsscreeningen.

Prosjektet ønsker å finne ut av hvorfor noen kvinner ikke tar regelmessige celleprøver. Ved å undersøke individuelle trekk ved kvinnene og legene, ønsker vi å identifisere årsaker til lavt oppmøte til livmorhalsscreening.

Resultater

Studien avdekket at flere sosioøkonomiske årsaker som inntekt, utdanning og sysselsetting påvirker deltakelse i livmorhalskreftscreeningen i Norge. Å ha en mannlig fastlege kan hindre kvinnen i å ta celleprøve, spesielt hvis det ikke jobber en kvinnelig lege på samme legesenter.

Vi så også at innvandrerkvinner i mindre grad møter til screening, og at det finnes store ulikheter i oppmøte basert på fødeland og alder. Oppmøte var ofte høyere hvis kvinnen hadde vært bosatt i Norge ≥ 10 år. Dette gjaldt likevel ikke for alle innvandrergrupper.

Studien har identifisert hittil ukjente årsaker som hindrer oppmøte til livmorhalsscreening, Resultatene er særdeles viktige aspekter rundt livmorhalsscreeningen, spesielt sett fra samfunnsperspektivet, hvor Norge bestreber likeverdige helsetjenester til alle.

For å bedre kunne tilby helsetjenester til et flerkulturelt samfunn, må disse tilrettelegges gjennom tolketjenester, og tilbud om informasjon på språk som ulike pasientgrupper forstår.

På denne måten kan vi forsøke å fjerne årsakene som hindrer oppmøte, og dermed snu trenden om at færre og færre kvinner møter til celleprøve.

Status

Prosjektet er nå avsluttet. Resultatene er presentert på flere internasjonale konferanser. Se også nedenfor for publikasjoner fra prosjektet. 

Publikasjoner

Leinonen MK, Campbell S, Ursin G, Tropé A, Nygård M (2017)
Barriers to cervical cancer screening faced by immigrants: a registry-based study of 1.4 million women in Norway
Eur J Public Health, 27 (5), 873-879
PubMed 28957477

Leinonen MK, Campbell S, Klungsoyr O, Lonnberg S, Hansen BT, Nygard M. Personal and provider level factors influence participation to cervical cancer screening: A retrospective register-based study of 1.3 million women in Norway. Prev Med. 2016. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.11.018