Sosial ulikhet og HPV vaksinering

Prosjektet ønsker å kartlegge om det finnes sammenhenger mellom foreldrenes bakgrunn, og døtrenes HPV-vaksinestatus.

Prosjektbeskrivelse  

HPV vaksine mot virus som forårsaker livmorhalskreft har blitt tilbudt alle jenter i sjuende klasse siden 2009. Dekningen har vært betydelig lavere enn forventet og ligger rundt 20 prosentpoeng lavere enn andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Man vet lite om årsakene til dette.

Siden HPV vaksinering krever samtykke fra foresatte, vil foreldre ha betydning for sine døtres deltakelse i vaksineringen. Formålet med denne studien er å kartlegge om det er sammenhenger mellom foreldres bakgrunn og datterens HPV vaksinestatus.

Vi er især interessert i å undersøke om det kan være sosial ulikhet (knyttet til utdanning, inntekt, yrke, fødeland) mellom familier med jenter som tar/ikke tar HPV vaksinen. Vi vil også undersøke eventuelle forskjeller i preventiv helseatferd (mors oppmøte til screening, opptak av andre barnevaksiner), samt demografiske forskjeller (alder, paritet, geografiske områder).

Kunnskap fra prosjektet kan brukes til å øke deltakelsen i HPV vaksinering.

Studien er en populasjonsbasert registerstudie, hvor informasjon fra flere nasjonale registre kobles. Data fra norske jenter født i henholdsvis 1997, 1998 og 1999 samt deres foreldre, vil benyttes i studien. Dette korrelerer med innføringen av HPV vaksine i Norge, og vil utgjøre et utvalg på ca. 270 000 personer. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt i forbindelse med prosjektet.

Prosjektdeltakere

Bo Terning Hansen, Mari Nygård, Suzanne Campbell og Emily Burger.

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.