Fight HPV og bekjemp livmorhalskreft!

Mobilspillet FightHPV er utviklet for å øke kunnskaper om egen helse ved å formidle komplisert helseinformasjon på en morsom måte. Spillet er en del av en studie, der målet er at flere skal screene seg mot livmorhalskreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Prosjektets mål er å utvikle et pedagogisk mobilspill, for å se om det bidrar til å gi kvinner et puff i riktig retning mot regelmessig deltagelse i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, såkalt «social nudging».

Livmorhalskreft kan i stor grad bekjempes ved vaksinering og ved å gå til regelmessige underlivsundersøkelser.

Mange norske kvinner følger likevel ikke anbefalingene fra helsemyndighetene, og undersøkelser har avdekket store kunnskapshull hos den norske befolkningen når det gjelder humant papillomavirus (HPV), som er hovedårsaken til livmorhalskreft.

Målet med det nye mobilspillet "FightHPV", er å formidle komplisert helseinformasjon om virus og kreft på lettfattelig måte, og forhåpentligvis vil økte kunnskaper føre til økt deltagelse i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Prosjektet startet i april 2015 og mobilspillet "FightHPV" ble lansert i andre kvartal 2017.

Lek deg på mobilen mens du lærer

FightHPV er utviklet for øke kunnskaper om egen helse ved å formidle komplisert helseinformasjon på en morsom måte. Det er store kunnskapshull hos den norske befolkningen om hva HPV er, hva det kan, og ikke kan lede til, og hvordan man kan unngå det.

FightHPV belyser viktige temaer i forbindelse med HPV, og består av seks episoder med ti nivåer per episode.

Episode 1 informerer om epitelceller - den eneste celletypen HPV er i stand til å infisere.

Episode 2 og 3 fokuserer på henholdsvis lav- og høyrisiko HPV.

De siste tre episodene, 4, 5 og 6, informerer om prevensjon, vaksinering og masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Hvert nivå starter med en kort infotekst før spilleren blir satt til å løse oppgaver av en stadig økende grad av kompleksitet.

Standard gamingelementer som “Toppliste” og “Utmerkelser” er inkludert for å øke brukerengasjement. 

 

Lett tilgjengelig

FightHPV er tilgjengelig på Google Play for Android-plattformer og på iTunes for iOS-enheter.

FightHPV oppfordrer spillerne til å spre det de lærer om HPV til venner og kjente for å øke befolkningens kunnskaper.

 

Last ned FightHPV ved hjelp av QR-koden

 

Rekruttering til studien er nå ferdig. Vi bruker studiedata til å se på appens effekt på screeningdeltakelse. Kontrollgruppen består av kvinner som ikke har spilt spillet

 

Status

Siden FightHPV ble sluppet i april 2017, har spillet blitt lastet ned over 10.000 ganger i 47 ulike land. Norge, Kina og USA er landene med flest nedlastninger.

Vi jobber med analyser og publisering av studieresultater for å vise om appen har effekt på screeningdeltakelse. Parallelt jobber vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre spillet og brukeropplevelsen, slik at FightHPV blir tilgjengelig for de aller fleste.

Publikasjoner

Orumaa M, Campbell S, Støer NC, Castle PE, Sen S, Tropé A, Adedimeji A, Nygård M
Impact of the Mobile Game FightHPV on Cervical Cancer Screening Attendance: Retrospective Cohort Study
JMIR Serious Games 2022;10(4):e36197
doi: 10.2196/36197 PMID: 36512401 PMCID: 9795393

Results from "Impact of the Mobile Game FightHPV on Cervical Cancer Screening Attendance: Retrospective Cohort Study" was presented at the Eurogin 2023 conference by Orumaa, M. 

 

Ruiz-López TSen SJakobsen ETropé ACastle PEHansen BTNygård M (2019)
FightHPV: Design and Evaluation of a Mobile Game to Raise Awareness About Human Papillomavirus and Nudge People to Take Action Against Cervical Cancer
JMIR Serious Games7 (2)e8540
DOI 10.2196/games.8540PubMed 30958271

M Nygård, T Ruiz-López (2019) 
FightHPV: A game to raise HPV awareness and nudge people to take action against cervical cancer.
www.HPVWorld.com, 83

Gotlieb A, Louarn M, Nygard M, Ruiz-Lopez T, Sen S, Gori R (2017)
Constraint-Based Verification of a Mobile App Game Designed for Nudging People to Attend Cancer Screening
THIRTY-FIRST AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 4678-4685
WoS 000485630704101