SVEIP - Skolevaksinasjonseffekt i populasjonen

Prosjektet forsker på effekt av HPV-vaksinen ved å undersøke forekomst av HPV i munn og vagina.

Publisert: 12.04.2016, sist oppdatert: 22.05.2020

Vil undersøke tidlige effekter av HPV-vaksinen

Formålet med denne studien er å vurdere tidlige effekter av skolebasert HPV-vaksinasjon i Norge. Kreftregisteret vil undersøke dette ved å sammenligne forekomst av spesifikke HPV-typer blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner født i 1997.

Kvinner født i 1997 og bosatt i Norge i 2009 (året da vaksinering av 1997-kullet ble initiert), er blant de første i verden som fikk tilbud om organisert HPV-vaksinering. De representerer således en styrke for populasjonsbasert forskning på HPV-vaksinasjon.

 

Slik foregår studien

Kreftregisteret har rekruttert både vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter, for å undersøke hvordan utbredelsen av HPV-smitte er i disse gruppene.

Rekrutteringen skjedde i løpet av vinteren og våren 2017. Over 300 kvinner, både vaksinerte og ikke-vaksinerte, ble rekrutterte via Facebook, der de kunne oppgi sin kontaktinformasjon.

Etter at jentene hadde registrert seg, fikk de tilsendt en pakke med mer informasjon om prosjektet, samtykkeerklæring og spørreskjema om helse og atferd, samt to enkle HPV-tester som er egnet til hjemmebruk.

 

 

Kobling til vaksineregister

De som har valgt å delta i studien, samtykker også til at deres navn kobles til registrerte opplysninger om vaksinestatus i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Koblingen mellom deltakers navn og prøveresultater er nå slettet. Det vil si at resultatene fra hjemmetesten og svarene spørreskjemaet ikke vil kunne knyttes til enkeltpersoner.

Av denne grunn, vil ikke deltakerne kunne få vite HPV-resultatet av sin egen prøve. De har i midlertid rett til å vite det generelle resultatet fra prosjektet.

 

Status

Prosjektet er avsluttet og resultatene er publisert i et vitenskapelig tidskrift (lenke).

Hovedkonklusjonen er at jentene i studien som er vaksinert har en lavere forekomst av HPV-typene vi finner i HPV-vaksinen som tilbys i Barnevaksinasjonsprogrammet enn jentene som ikke var vaksinert.

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Espen Enerly, Ragnhild Flingtorp, Kristina Stormo Gjøtterud, Suzanne Campbell, Elisabete Weiderpass, Mari Nygård og Tor Åge Myklebust.

 

Eksterne

Akershus Universitetssykehus: Irene Kraus Christiansen og Mona Hansen

 

Disclaimer: Kreftregisteret mottar finansiering fra Merck/MSD Norge AS. Midlene skal brukes til HPV-relaterte vaksinestudier. Det understrekes at denne studien gjennomføres i regi av Kreftregisteret, er finansiert med egne prosjektmidler, og inngår ikke i samarbeidet med Merck/MSD Norge AS.