miRNA signaturer i pasienter med kreft i tykktarm, bryst og lunge

miRNA er små ikke-kodende RNA som er involvert i mange cellulære prosesser i kreftutviklingen. Å studere sirkulerende miRNA kan øke forståelsen for karsinogenesen. Hovedformålet med studien er å undersøke hvorvidt miRNA kan brukes som biomarkør for å stille kreftdiagnose på et tidlig tidspunkt.

Vitenskapelig tittel: miRNA signatures in patients with colon cancer, breast cancer and lung cancer 
 

Prosjektbeskrivelse  

miRNA er små ikke-kodende RNA som er involvert i mange cellulære prosesser i kreftutviklingen. Å studere sirkulerende miRNA kan øke forståelsen for karsinogenesen.

Hovedformålet med studien er å undersøke hvorvidt miRNA kan brukes som biomarkør for å stille kreftdiagnose på et tidlig tidspunkt.

Ved å anvende flere pre-dagnostiske prøver fra de samme pasientene tatt på ulike tidspunkt før diagnose, ønsker man også å studere hvor lenge før kreftdiagnose endringer kan spores. 

Hovedansvarlig for prosjektet

Professor, Doktor Eckart Meese
Universität des Saarlandes - Saarbrücken, Tyskland 

Forskningsansvarlig i Norge

Kreftregisteret

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret 

Forsker Hilde Langseth
Forskningsavdelingen, Janus serumbank
E-post: hilde.langseth@kreftregisteret.no

Prosjektmedarbeidere

Forsker Randi Gislefoss
Forskningsavdelingen, Janus serumbank
E-post: randi.gislefoss@kreftregisteret.no  

Internasjonale samarbeidspartnere

Dr. Kristina Backes
Universität des Saarlandes - Saarbrücken, Tyskland

Dr. rer. nat. Andreas Keller
Universität des Saarlandes - Saarbrücken, Tyskland

Dr. rer.nat. Petra Leidinger
Universität des Saarlandes - Saarbrücken, Tyskland

Varighet:

01.03.2010 - 31.12.2018 

Finansiering

Universität des Saarlandes - Saarbrücken, Tyskland

Kreftregisteret