Status per 11. november 2008

Prosjektgruppen begynte å sende ut invitasjonsbrev i september 2008. Målet er å samle inn spyttprøver fra 500 menn og deres foreldre, i alt 1500 personer. Cirka to av fem av dem som har mottatt forespørsel om å delta i prosjektet, har sendt inn spyttprøve. Foreløpig er svarprosenten dårligere enn forventet, noe som fører til at prosjektet blir forsinket og dyrere enn planlagt. Ytterligere informasjon om viktigheten av prosjektet, vil fohåpentligvis øke deltagelsen.