Ny kreftbehandling og overlevelse - lungekreft

Lungekreft som blir diagnostisert i et sent stadium har har høy dødelighet. Målrettet behandling og immunterapi har blitt vanligere de siste årene, men mye er fortsatt ukjent om virkningene av disse. Denne studien skal undersøke hvem som får disse behandlingene, og estimere overlevelse og kostnader for behandlingen.
Sist oppdatert: 07.04.2021

Bakgrunn

Lungekreft diagnostiseres ofte så sent at helbredelse ikke er mulig, og pasienter i et slikt sent stadium har tidligere hatt lav overlevelse. De siste ti årene har flere kliniske studier vist at nye legemidler for målrettet behandling og immunterapi har hatt god effekt. I dag er dette blitt standardbehandling. Pasienter i kliniske studier er ofte spesielt utvalgte på bakgrunn av alder, samtidig tilstedeværelse flere sykdommer og helsetilstand. Vi vet derfor lite om hvor effektive disse behandlingene er for andre pasientgrupper. Det er heller ikke kjent hvordan bruk av de nye, ofte svært kostbare, legemidlene påvirker sykehusinnleggelser, bruk av andre medikamenter (som smertestillende, antidepressiva og steroider) og andre kostnader knyttet til behandling. Dette prosjektet har som mål å undersøke dette ved hjelp av å koble sammen tilgjengelige populasjonsbaserere helseregister. Vi ønsker også å vite mer om disse dyre legemidlene er tilgjengelige for alle pasienter uavhengig av bosted, sosioøkonomisk status og kliniske tilstand.