Rådgivingsgruppe NORCCAP-biobank

Rådgivingsgruppens funksjon er å gi råd som sikrer at prøver fra NORCCAP biobank blir benyttet til å gi mest mulig vitenskapelig utbytte innen tarmkreftscreening og tarmhelse relaterte spørsmål.

Formål

Rådgivingsgruppens skal utarbeide forslag og råd, gi innspill og vurdering i følgende saker:
• Strategi, drift og prøvehåndtering i biobanken
• Vitenskapelig kvalitet på prosjektprotokoll der NORCCAP biobank ønskes benyttet
• Vurdere gjennomførbarhet i prosjektet
• Vurdere begrunnelsen for prøvevolum og antall som ønskes benyttet
• Vurdere behovet for utfalls og konfunderende variabler

Det bør tilstrebes at gruppens anbefalinger til Kreftregisteret er enstemmig og ved uenighet skal dette framgå av referatet. Rådgivingsgruppen for biobank er ikke ansvarlig for tilgjengeliggjøring av analyser som kun består av registerdata.

Tilgang til data og prøver

I tillegg til en rådgivingsgruppe for biobank, skal det opprettes en data access commitee (DAC), bestående av PI for NORCCAP, direktør ved Kreftregisteret, og leder for tarmscreeningen. DAC skal vurdere personvern og datasikkerhet ved utlevering av prøver og tilhørende variabler.
Rådgivningsgruppe for biobank skal bistå med faglig kompetanse og vurdering.