Molekylær epidemiologiske studier av hjernesvulst

Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer. Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias.

Vitenskapelig tittel: Cohort based studies in Molecular Epidemiology of Brain tumours
 

Prosjektbeskrivelse

 

Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer.

Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias.

Studien har videre som målsetning å gjennomføre metabolomisk analyse av omlag 80 metabolitter som er relatert til genetiske varianter som er assosiert med risiko for hjernesvulst.

Hovedansvarlig for prosjektet

Professor, overlege Beatrice Melin
Umeå Universitet - Umeå, Sverige  

Forskningsansvarlig i Norge

Kreftregisteret

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Forsker Hilde Langseth
Forskningsavdelingen, Janus serumbank
E-post: hilde.langseth@kreftregisteret.no

Norske samarbeidspartnere  

Professor Eivind Hovig
Oslo Universitetssykehus HF - Oslo 

Internasjonale samarbeidspartnere

Forskningsleder Anne Tjønneland
Kræftens Bekæmpelse - København, Danmark

Professor Göran Hallmans
Umeå Universitet - Umeå, Sverige

Samordnare, forskning Ulrika Andersson
Umeå Universitet - Umeå, Sverige  

Varighet

01.03.2010 - 31.12.2018 

Finansiering

Umeå Universitet - Umeå, Sverige

Kreftregisteret