Miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertel

Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper (papillære og follikulære).

Vitenskapelig tittel: Serum concentrations of polyhalogenated aromatic hydrocarbon chemicals and risk of thyroid cancer.


Prosjektbeskrivelse

Forekomsten av kreft i skjoldbruskkjertel har de siste tiår økt blant både kvinner og menn i mange land. Den eneste etablerte risikofaktor for denne sykdommen er ioniserende stråling.

Dyrestudier og humane studier har vist at en rekke kjemiske eksponeringer forstyrrer kjertelens funksjon. Det er imidlertid få studier om sammenhengen mellom eksponering for miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper (papillære og follikulære).

Hovedansvarlig for prosjektet

Senior Investigator Mary H. Ward
National Cancer Institute (NCI) - Bethesda MD, USA

Forskningsansvarlig i Norge  

Kreftregisteret

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Forsker Hilde Langseth
Forskingsavdelingen, Janus serumbank  
E-post: hilde.langseth@kreftregisteret.no

Prosjektmedarbeidere

Overlege Tom K. Grimsrud
Forskningsavdelingen
E-post: tom.k.grimsrud@kreftregisteret.no

Internasjonale samarbeidspartnere

Alain Le Banc
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) - Quebec, Canada

Senior Investigator, Head of Molecular Studies Nathaniel Rothman
National Cancer Institute (NCI) - Bethesda MD, USA

Associate Professor Lawrence S. Engel
University of North Carolina - Chapel Hill NC, USA

Varighet  

01.03.2010 - 31.12.2018

Finansiering

National Cancer Institute (NCI) - Bethesda MD, USA

Kreftregisteret