Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Vitenskapelig tittel: The Janus Agricultural Cohort - participation in an international consortium
 

Prosjektbeskrivelse

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere.

I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Tidligere studier av bønder har vist lav risiko for livsstilsrelaterte kreftformer som lunge- og tykktarmskreft, og høy risiko for leukemi og lymfom, knyttet til spesifikke eksponeringer i landbruket.

En betydelig andel av giverne i Janusbanken har arbeidet innenfor landbruket og anvendelse av dette prøvematerialet vil gi oss mulighet til å studere biomarkører for kreft.

Hovedansvarlig for prosjektet

Forsker Hilde Langseth
Kreftregisteret

Norske samarbeidspartnere

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) - Oslo

Forskningssjef Petter Kristensen
Avdelingsdirektør Karl_Kristian Nordby

Forskningsansvarlig i Norge

Kreftregisteret

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Forsker Hilde Langseth
Forskningsavdelingen
E-post: hilde.langseth@kreftregisteret.no

Prosjektmedarbeidere

Overlege Kristina Kjærheim
Forskningsavdelingen
E-post: kristina.kjaerheim@kreftregisteret.no

Internasjonale samarbeidspartnere

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Lyon, Frankrike

National Cancer Institute - Bethesda MD, USA  

Ekstern webside

AGRICOH - A Consortium of Agricultural Cohort Studies (IARC) 

Varighet

3.10.2011 - 31.12.2021 

Finansiering

Kreftforeningen

Kreftregisteret