JanusRNA delprosjekter

Her finner du informasjon om delprosjekter som har utspring fra JanusRNA-prosjektet under hver kreftform.
Sist oppdatert:

noun-vagina-5059499-003E69.svg

miRPOC - biomarkører for tidlig deteksjon av eggstokkreft

Denne studien vil validere et panel med mikroRNA-er for tidlig påvisning av eggstokkreft og for å henvise kvinner med mistanke om kreft til spesialisttjenesten.

PREDICT: the Prospective Early Detection Consortium for ovarian cancer

noun-vagina-5059499-003E69_endometrium.svg

Betydningen av overvekt og sirkulerende små RNA i utvikling av livmorkreft

Prosjektet skal undersøke hvordan alder og livsstilsfaktorer påvirker uttrykket av sirkulerende små RNA blant pasienter med livmorkreft som har avgitt prøver til Janus serumbank.

noun-gallbladder-2988294-003E69.svg

Europeisk-latinamerikansk konsortium for å eliminere galleblærekreft

EULAT eliminer Galleblærekreft (GBC) har som mål å forbedre forebygging, tidlig oppdagelse og behandling av kreft i galleblæren. Kreftregisteret er ansvarlig for arbeidspakke (WP) 3: Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av GBC.

 

 

noun-penis-3628156-003E69.svg

Genaktivitet ved testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning. Innsikt i genaktivitet ved testikkelkreft kan gi bedre biomarkører og mer presis diagnostikk.

 

noun-breast-4905459-003E69.svg

Identifying pre-diagnostic miRNA signals in breast cancers and healthy controls

Masteroppgave skrevet av Tharmira Santhirakumar (2023). 

 

 

noun-lungs-2284102-003E69.svg

 

 

 

 

 

noun-colon-4666158-003E69.svg

 

 

 

 

 

noun-prostate-5289569-003E69.svg

 

 

 

 

 

noun-wellness-5841908-003E69.svg

 

 

 

 

 

miRNA signaturer i pasienter med kreft i tykktarm, bryst og lunge

miRNA er små ikke-kodende RNA som er involvert i mange cellulære prosesser i kreftutviklingen. Å studere sirkulerende miRNA kan øke forståelsen for karsinogenesen. Hovedformålet med studien er å undersøke hvorvidt miRNA kan brukes som biomarkør for å stille kreftdiagnose på et tidlig tidspunkt.

Biomarkører for kreft: Analyser av data fra populasjons-baserte biobanker og helseregistre

We have demonstrated that miRNAs can be successfully isolated from the Janus serum samples, with funding from the BIOBANK programme. Biocomputational analyses based on combined data from miRNA sequencing, detailed cancer registry data and environmental exposure data from health surveys, will generate new knowledge in cancer research.

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy & surveillance of cancer