Tilgang til data

Studien anvender prediagnostiske prøver fra Janus Serumbank, detaljert informasjon om kreftdiagnoser fra Kreftregisteret og epidemiologiske data fra nasjonale helseundersøkelser.
Sist oppdatert:

Vi har allerede produsert RNA-profiler i et stort datasett fra Janus serumbank. Vi har nådd en gjennomsnitts-sekvenseringsdybde på 18 millioner sekvenser, og identifisert mer enn 600 unike miRNAs per prøve i tillegg til en rekke andre RNA (se figur 1). 

Klasser av RNA i serum

Figur 1: Fordelingen av RNA typer i serumprøver fra kreftfrie individer (Umu et al. 2018).

 

RNA Dynamikk i lungekreft

Figur 2: Antall RNA som kan relateres til lungekreftutvikling varierer i tiåret før diagnose (Umu et al. 2019).

Vi jobber for øyeblikket med å gjøre dataene tilgjengelig for andre nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Hvordan få tilgang til data

Alle forskningsprosjekter som omfatter opplysninger og/eller biologisk materiale fra Janus serumbank, krever etisk forhåndsgodkjenning fra Regional Etisk Komite (REK), og må i tillegg ha lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9. Søker må også har vurdert behov for personvernkonsekvensvurdering etter GDPR artikkel 35. Søker må godtgjøre at kravene er oppfylt før data kan gjøres tilgjengelige. Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater frutsetter at villkårene i GDPR er oppfylt. For mer informasjon send en mail til miRJanus@kreftregisteret.no.