Tilgang til data

Studien anvender prediagnostiske prøver fra Janus Serumbank, detaljert informasjon om kreftdiagnoser fra Kreftregisteret og epidemiologiske data fra nasjonale helseundersøkelser.
Sist oppdatert:

Hvordan få tilgang til data

Alle forskningsprosjekter som omfatter opplysninger og/eller biologisk materiale fra Janus serumbank, krever etisk forhåndsgodkjenning fra Regional Etisk Komite (REK), og må i tillegg ha lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9. Søker må også har vurdert behov for personvernkonsekvensvurdering etter GDPR artikkel 35. Søker må godtgjøre at kravene er oppfylt før data kan gjøres tilgjengelige. Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater frutsetter at villkårene i GDPR er oppfylt. For mer informasjon send en mail til miRJanus@kreftregisteret.no.

For å søke om tilgang til publiserte data fra JanusRNA studien må søkeren fylle ut dette skjemaet: Søknadsskjema for datatilgang