Bakgrunn og formål

Sist oppdatert:

Kreft

Hvert år får rundt 34.000 nordmenn diagnosen kreft, og det er en ledende dødsårsak i Norge.

Tykktarmskreft har de senere årene blitt en av de krefttypene med hyppigst forekomst i Norge, og antall årlige tilfeller har økt jevnlig siden 1960-årene for både kvinner og menn. Symptomer på tykktarmskreft viser seg gjerne i et sent stadium, når prognosen allerede er dårlig.

I tillegg er lungekreft en av de fremste dødsårsakene for både menn og kvinner, og den årlige forekomsten øker fortsatt, på tross av at det har blitt færre røykere. Grunnet mangel på effektiv screening for tidlig diagnose er prognosen for lungekreftpasienter generelt dårlig.

Kreft i prostata og bryst er de hyppigst forekommende kreftformer blant henholdsvis menn og kvinner og utgjør 30% av alle krefttilfeller. Overlevelse av kreftsykdom avhenger mye av hvor tidlig diagnosen kan stilles og behandling kan igangsettes. Flere nøkkeltall fra Kreftregisteret: https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/

 

RNA

Serum inneholder mange forskjellige typer RNA-molekyler som for eksempel protein-kodende messengerRNA (mRNA), microRNAs (miRNA), piRNAs, transport-RNAs (tRNAs) og andre  ikke-kodende RNA (ncRNA) molekyler. Regulatoriske RNAer har blitt assosiert med både kreft og andre sykdommer, og kan potensielt være lovende biomarkører for kreft.

Vi har initiert og leder flere store prosjekter som studerer RNA som tidlig markører for kreft og hvilke betydning RNA har i kreftutvikling. Vi samarbeider tett med Norsk Sekvenseringssenter (NSC) på Oslo Universitetssykehus (OUS), bioinformatiske fasiliteter ved Universitetet i Oslo og flere  kliniske miljøer. En rekke internasjonale samarbeidspartnere er også involvert.

 

Formål

Formålet med prosjektene er å undersøke om RNA kan være en tidlig biomarkør for kreft, og langsiktig inngå i screeningprogrammer mot kreft.