HPVnorvaks

Da HPV-vaksinen ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å etablere NORvaks - et overvåkningssystem for effekten av HPV-vaksinen i Norge.

Da HPV-vaksinen ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å etablere et overvåkningssystem for effekten av HPV-vaksinen i Norge. Vaksinen mot livmorhalskreft er tilbudt jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. HPV-vaksinen beskytter mot to HPV-typer som kan gi kjønnsvorter, HPV 6 og 11, og mot to potensielt kreftfremkallende HPV-typer, HPV 16 og 18. De to sistnevnte virustypene forårsaker rundt 70 prosent av krefttilfellene i livmorhalsen.

Folkehelseinstituttet ble gitt hovedansvar for å overvåke effekten av HPV-vaksinen på forekomst av livmorhalskreft og forstadier av denne krefttypen i samarbeid med Kreftregisteret og Akershus Universitetssykehus. 

I mandatet fra HOD står det blant annet at:  

”Ulike grupper skal følges for å kunne overvåke forekomsten og utviklingen av forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft. Den primære gruppen som skal følges er de jenter (født 1997 og senere) som er tilbudt vaksine – både vaksinerte og ikke-vaksinerte. Forekomst i primærgruppen sammenlignes med forekomst før og etter innføring av HPV-vaksinen (2009). Det stratifiseres mht alder og vaksinehistorie. Overvåkning av forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft bør vedvare inntil man har sikre data om vaksineeffekt, eller eventuell vaksinesvikt.”

Programmet omfatter en rekke forskningsprosjekter som skal studere effekt av vaksinen, i tillegg til løpende oppfølging og rapportering av vaksinasjons- dekning og mistenkte bivirkninger. Programmet vil gå over mange år og er fullfinansiert av HOD.

Vi vil oppdatere informasjon om fremgang i prosjektet fortløpende.