HPV16 antistoffer hos pasienter med oropharyngeal kreft

Epidemiologiske studier har vist en signifikant økning i insidensraten av plateepitelcarcinom i oropharynx i Europa og Nord-Amerika. Molekylære studier viser at økningen samsvarer med en økning av svulster som inneholder humant papillomavirus (HPV). Spesielt er det vist at HPV16 (90%) driver den onkogene utviklingen.

Vitenskapelig tittel: A retrospective study of serial serum antibodies to HPV16 in Oropharyngeal squamous cell carcinoma among cases and controls in the Janus serum bank
 

Prosjektbeskrivelse

Epidemiologiske studier har vist en signifikant økning i insidensraten av plateepitelcarcinom i oropharynx i Europa og Nord-Amerika. Molekylære studier viser at økningen samsvarer med en økning av svulster som inneholder humant papillomavirus (HPV). Spesielt er det vist at HPV16 (90%) driver den onkogene utviklingen.

Det er nylig utviklet et multiplex, luminex assay for serum og plasma antistoffer for HPV proteiner, som viser en sterk antistoff-respons hos pasienter med oropharynxkreft. Formålet med studien er å bestemme sensitiviteten og spesifisiteten av HPV early antigen (EA) protein antistoffer som et prediktivt verktøy for utviklingen av oropharyngeal plateepitel karsinom.

Videre er målsettingen å bestemme korrelasjonen mellom HPV EA protein antistoffer og tumor HPV DNA. Bruk av serielle prøver i denne studien fra Janus Serumbank vil kunne gi mulighet til å bestemme tidspunkt for oppdagelse av HPV16 antistoffer hos pasienter med oropharynxkreft.

Hovedansvarlig for prosjektet  

Associate Professor Karen Anderson
Arizona State University - Tempe AZ, USA  

Forskningsansvarlig i Norge

Overlege Jon Mork
Oslo Universitetssykehus HF - Oslo

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Forsker Hilde Langseth
Forskningsavdelingen
E-post: hilde.langseth@kreftregisteret.no

Internasjonale samarbeidspartnere  

Associate Professor Research Garrick Wallstrom
Arizona State University - Tempe AZ, USA

Professor Marshall Posner
Mount Sinai Hospital - New York NY, USA

Varighet

28.2.2012 - 31.12.2020 

Finansiering

Arizona State University - Tempe AZ, USA

Kreftregisteret