Humant papillomavirus (HPV)

Sist oppdatert:

Humant papillomavirus (HPV) er en virusgruppe med mer enn 100 typer virus. HPV kan smitte ved seksuell kontakt og HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen hos kvinner og menn. Noen av virustypene har kreftfremkallende egenskaper. Disse omtales som høyrisiko virustyper. Lavrisiko HPV-typer forårsaker ikke kreft, men kan gi blant annet kjønnsvorter.

Cirka 20 prosent av befolkningen er til enhver tid smittet med HPV, og 70 prosent av alle seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet. Infeksjonen går som regel over av seg selv.

HPV kan forårsake kreft

Kreftutvikling kan skje etter langvarig infeksjon av en høyrisiko virustype. Kreft er en sjelden komplikasjon av en HPV-infeksjon, men dessverre er det ikke mulig å forutse hvilke infeksjoner med høyrisiko HPV-typer som fører til kreft og hvilke som går over av seg selv.

Livmorhalskreft er den nest vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis. I 2018 var det var rundt 570 000 kvinner som fikk livmorhalskreft, og 311 000 som døde av sykdommen. 83 prosent av verdens livmorhalskrefttilfeller blir påvist i u-land som mangler masseundersøkelsesprogrammer. Ettersom livmorhalskreft rammer forholdsvis unge kvinner, er sykdommen en viktig årsak til tapte leveår i u-land.

I 2019 var det i Norge 368 kvinner som fikk påvist livmorhalskreft, og 85 kvinner døde av sykdommen. Livmorhalskreft opptrer hyppigst i 30- og 40-års alderen, og kan forebygges med screening og HPV-vaksine.

HPV kan også forårsake kreft i vulva, vagina, anus, penis og svelget.

Screening mot livmorhalskreft

HPV-infeksjon er en nødvendig forutsetning for utvikling av forstadier til kreft og kreft i livmorhalsen. Siden 1995 har vi i Norge hatt Livmorhalsprogrammet, et offentlig screeningprogram mot livmorhalskreft, der alle kvinner mellom 25 og 69 år blir oppfordret til å ta forebyggende celleprøve hvert tredje eller femte år. Formålet er å oppdage celleforandringer i livmorhalsen på et tidlig stadium, slik at man kan behandle dem før de eventuelt utvikler seg til kreft.

Vanlig prosedyre for analyse av livmorhalsprøven har frem til nå vært cytologi, dvs. at cellene fra livmorhalsen blir studert i et mikroskop. En ny analysemetode, HPV-test, innføres nå gradvis i Livmorhalsprogrammet for kvinner mellom 34 og 69 år. Innføringen er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021.

HPV-vaksine

Det er utviklet flere HPV-vaksiner, blant annet Cervarix mot høyrisiko HPV16 og 18, og Gardasil 9 mot høyrisiko HPV16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 samt lavrisiko HPV6 og 11 som kan gi kjønnsvorter. Alle HPV-vaksiner inneholder beskyttelse mot HPV16 og 18, som er de mest alvorlige høyrisiko typene. Disse to virustypene forårsaker rundt 70 prosent av krefttilfellene i livmorhalsen. Alle HPV-vaksiner er forebyggende og derfor mest effektive hvis de gis før eksponering for HPV, det vil si før seksuell debut.

Siden høsten 2009 har HPV-vaksinen inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet som et tilbud til jenter på 7. klassetrinn. Fra 2018 har også gutter i 7. klasse fått tilbud om HPV-vaksine. Studier har vist at vaksinene har svært god forebyggende effekt mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-typene som vaksinene skal beskytte mot.