Utvikling

Les mer om Gastronets mål og utvikling.

I dag blir alle innkomne endoskopi- og pasientmeldinger skannet siden vi bare har papirbasert innrapportering. Dette er en rasjonell løsning ute på skopisentrene, men svært ressurskrevende ved Gastronet sekretariat – spesielt når det gjelder kvalitetssikring av data.

Prioritet nummer én i utviklingsarbeidet i Gastronet er å få på plass digitalisert registrering integrert som en del av sykehusenes og andre skopisentres vanlige pasientjournal og unngå dobbeltregistreringer. Etter drøyt 3 års (pr. april 2017) samarbeid med DIPS foreligger det nå en integrert prototyp løsning for Gastronet i neste generasjon DIPS programvare – DIPS Arena.

Et annet viktig mål for Gastronet er i samarbeid med Helsedirektorat og Datatilsyn å komme fram til retningslinjer for drift som kan sikre valide data for at registeret skal kunne fungere etter målsettingene.

Det langsiktige målet for Gastronet er at alle skopisentre i Norge rapporterer alle gastrointestinale endoskopier til Gastronet, at vi får en høy dekningsgrad med valide data som brukes aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet ved det enkelte skopisenter.