Tilbakeføring av data

Data som er innrapportert til Gastronet vil kunne tilbakeføres til det enkelte sykehus eller skopisenter som har utført og registrert disse undersøkelsene.

Dette gjøres for å legge mer til rette for lokalt utviklingsarbeid for å bedre behandlingstilbudene.

Eventuelle reservasjoner mot tilbakeføring av data kan meldes til Gastronets sekretariat ved Elin Hørtha, telefon 35 00 32 24, e-mail elin.hortha@sthf.no