Publikasjoner

 

Et halvhjertet løft

Kvaliteten på kvalitetsregistrene må ivaretas med et bedre rammeverk for at satsingen skal framstå helhjertet og ikke bli en byråkratisk sovepute.

 

 

Uakseptable ventelister - hvem skal ta grep?

Screening av friske skal ikke gå ut over utredning av pasienter med symptomer. Men ventelistene for koloskopi er uakseptable. Hvem føler ansvaret - og hvem vil ta grep som virker?

 

 

Implementering av NSAID-profylakse mot post-ERCP pankreatitt

- et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Gastrolab, Drammen sykehus.

   

Vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Her finner du en liste over vitenskapelige publikasjoner og en fil med et kortfattet resymé for hver artikkel og lenke til fulltekst.