Offentliggjøring av resultater

Sist oppdatert: 27.05.2019

Gastronet ble opprettet på initiativ av skopører (personer som utfører innvendige «kikkertundersøkelser» i f.eks. magesekk og tarmer). Det har vært et redskap som «hjelp til selvhjelp» for å bli bedre. Fra og med 2014 er resultater for hvert sykehus/endoskopisenter offentliggjort- se PDF-filer nedenfor.

 

Koloskopier registrert i Gastronet i 2018.pdf
Resultater per senter januar til juni 2018.pdf
Gastronet koloskopi 2017.pdf
Gastronet koloskopi 2016.pdf
Gastronet koloskopi 2015.pdf
Gastronet koloskopi 2014.pdf