Nøkkelpersoner

Oversikt over nøkkelpersoner i Gastronet. Her finner du navn og tilhørighet på koordinator, representanter i styringskomiteen samt internasjonale samarbeidspartnere.

Vertsinstitusjon:

Sykehuset Telemark i samarbeid med Kreftregisteret

Koordinator:

Prof. emeritus Geir Hoff, MD,PhD, Universitet i Oslo/Kreftregisteret/Sykehuset Telemark


Gastronets styre fra juni 2016 – juni 2017:

 • Geir Hoff (leder), prof.emeritus, MD PhD, Sykehuset Telemark
 • Gert Huppertz-Hauss, MD, Sykehuset Telemark
 • Michael Bretthauer, professor, MD PhD, Universitetet i Oslo
 • Tom Glomsaker, MD PhD, Oslo Universitetssykehus
 • Birgitte Seip, MD PhD, Sykehuset i Vestfold
 • Siv Furholm, RN, Universitetet i Oslo
 • Thomas de Lange, MD PhD, Kreftregisteret, Oslo
 • Øyvind Holme, MD PhD, Sørlandet Sykehus
 • Mildrid Pedersen (brukerrepresentant), Helse Nord RHF
 • Christian Rushfeldt, MD, UNN Tromsø
 • Kjetil Garborg, MD PhD, Oslo Universitetssykehus
 • Wenche Brattebø Fenne, RN, Stavanger Universitetssykehus
 • Volker Moritz, MD, Sykehuset TelemarkInternasjonale samarbeidspartnere i Gastronet:

 • Professor Jaroslaw Regula, MD, PhD, Institute of Oncology, Warzawa Polen
 • Professor Ernst Kuipers, MD, PhD, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, Nederland
 • Dr. Marcis Leja, MD, PhD, Riga Eastern Clinical University Hospital, Riga, Latvia
 • Dr. Tryggvi Stefansson, MD, PhD, Reykjavik University Hospital, Island