Nøkkelpersoner

Oversikt over nøkkelpersoner i Gastronet. Her finner du navn og tilhørighet på representanter i fagrådet samt internasjonale samarbeidspartnere.

Vertsinstitusjon:

Sykehuset Telemark i samarbeid med Kreftregisteret

Daglig leder:

Prof. emeritus Geir Hoff, MD,PhD, Universitet i Oslo/Kreftregisteret/Sykehuset Telemark


Gastronets fagråd fra september 2017:

 • Geir Hoff (leder), prof.emeritus, MD PhD, Sykehuset Telemark
 • Mildrid Pettersen (pas repr), Helse Nord
 • Øyvind Holme (NGF representant), SSHF
 • Wenche B Fenne (sykepleierrepr.),SUS
 • Anita Jørgensen (sykepleierrepr.), Kreftregisteret
 • Tom Glomsaker (ERCP registeret), OUS
 • Christer Tønnesen, OUS
 • Kristin Ranheim Randel, Kreftregisteret
 • Gert Huppertz-Hauss, STHF
 • Christian Rushfeldt, UNN
 • Volker Moritz, STHF
 • Kjetil Garborg, OUS
 • Øystein Kittel Moe, Hammerfest s.h.Internasjonale samarbeidspartnere i Gastronet:

 • Professor Jaroslaw Regula, MD, PhD, Institute of Oncology, Warzawa Polen
 • Professor Ernst Kuipers, MD, PhD, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, Nederland
 • Dr. Marcis Leja, MD, PhD, Riga Eastern Clinical University Hospital, Riga, Latvia
 • Dr. Tryggvi Stefansson, MD, PhD, Reykjavik University Hospital, Island