Finansiering

Gastronet finansieres via Helse SørØst med midler øremerket de nasjonale kvalitetsregistrene. Forskningsprosjekter knyttet til Gastronet finansieres eksternt.