Gastronet

Gastronet er et nettverk og program for kvalitetssikring av gastroenterologi i Norge.


Kreftregisterets Gastronetside er under avvikling, ny Gastronetadresse: www.sthf.no/gastronet.

 

Gastronet er et av 54 nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. Programmet er blitt oversatt for bruk i andre land (Polen, Nederland, Sverige, Latvia). Hovedfokus er kvalitetsforbedring av endoskopier, spesielt undersøkelse av tykktarm (koloskopi) og undersøkelse av galleganger og bukspyttkjertel (ERCP).

Gastronet-sekretariatet mottar papirbaserte rapporter fra gastrointestinale endoskopiundersøkelser fra om lag 40 sykehus i Norge. Tilsvarende rapporter fra hver undersøkelse mottas fra pasienten. Disse rapportene inneholder poengvurdering av service, ubehag og smerter.

Konseptet er en videreføring av kvalitetssikringsprogrammet i Norwegian Colorectal Cancer Prevention- (NORCCAP-) prosjektet.

Rapportene blir scannet og data lagret i Gastronet-databasen. Gastronet-konseptet (spesielt pasientrapportene) er blitt brukt i flere forskningsprosjekter. . 

Nærmere beskrivelse av Gastronet:

Gastronet er primært et verktøy til lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Samtidig er det en utmerket plattform for forskning innen gastroenterologi. Les mer her

 

Kontaktpersoner Gastronet:
Leder;
Overlege PhD Gert Huppertz-Hauss; hhge@sthf.no
Sekreteriat;
Elin Hørtha; elin.hortha@sthf.no
Jane Andreassen; Jane.Andreassen@sthf.no

 

Sentre som rapporterer til Gastronet (2016):

Sentre i Gastronet per november 2016