Hvorfor utvikler noen forstadier seg til livmorhalskreft?

Prosjektet undersøker regresjon og progresjon av ubehandlede forstadier til livmorhalskreft.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 09.11.2017

Tidlig behandling av forstadier

Ett uløst spørsmål når det gjelder forstadier til livmorhalskreft, er hvorfor noen forstadier forsvinner av seg selv, mens andre utvikler seg til kreft.

Cirka 3000 kvinner i Norge får hvert år forstadier til livmorhalskreft som trenger medisinsk behandling. Behandlingen ved forstadier til livmorhalskreft er som regel et kirurgisk inngrep kalt konisering, og dette kan føre til bivirkninger ved senere svangerskap.

Ved å oppdage og behandle forstadiene til livmorhalskreft på et tidlig tidspunkt, unngår man at det kan utvikle seg livmorhalskreft og mulig død.

 

Ønsker færre koniseringer

Vi vil bruke helseregisterdata til å beregne tilbakegang eller utvikling av livmorhalskreft hos kvinner som har ulike grader av forstadier til livmorhalskreft.

Ved å bedre forstå utviklingen av kreft, kan man redusere andelen av koniseringer som utføres etter "føre var"-prinsippet.

Forstadier til livmorhalskreft belaster samfunnet i form av helseutgifter, i tillegg til fravær fra arbeidslivet og psykisk belastning for den det rammer. Færre koniseringer vil også føre til at midler som i dag benyttes i forebygging og behandling av livmorhalskreft, kan brukes på andre områder.

 

Status

Vi møtte utfordringer med mangler i datagrunnlaget. Prosjektet har derfor i stor grad fokusert på å undersøke datagrunnlaget fremfor å fokusere på problemstillingene nevnt over. En artikkel om kvaliteten på dataene er under review. 

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Espen Enerly, Giske Ursin, Suzanne Campbell, Mari Nygård, Maarit Leinonen og Madleen Orumaa.

Tidligere ansatte ved Kreftregisteret: Paul Anthony Fronteri

Eksterne

Albert Einstein College of Medicine: Philip Castle

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.