LTFU: Langtidsoppfølging av kvinner som deltok i vaksine mot livmorhalskreft

LTFU-prosjektene undersøker sikkerhet, effekt og varighet av HPV-vaksinene Gardasil og Gardasil-9.

Publisert: 01.09.2017, sist oppdatert: 23.03.2018

 

Long Term Follow UP (LTFU) er langtidsoppfølging av kvinnene som deltok i studiene med vaksine mot livmorhalskreft. 

Vi gjennomfører 2 LTFU-studier ved Kreftregisteret. Studiene har flere likhetstrekk i både forskningsspørmål og metode, men vi følger ulike deltakere som henholdsvis har detatt i studier med klinisk utprøving av HPV-vaksinene Gardasil og Gardasil-9.

Scroll videre ned for å lese mer om LTFU-prosjektene.

  

HPV-vaksine: Gardasil

Allerede i 2002 deltok ca 5500 unge kvinner i Norden i den kliniske studien "FUTURE II", utprøvingsstudien til HPV-vaksinen Gardasil.

I Norge deltok 1698 kvinner. Omtrent halvparten av kvinnene fikk vaksine, mens den andre halvparten ble gitt placebo, en narrevaksine uten aktive virkestoffer. Kvinnene som fikk placebo ble tilbudt ordinær HPV-vaksine etter avsluttet studie.

Kvinnene følges nå videre via LTFU 1 fram til 2020. Formålet med studien er å kartlegge varigheten av HPV-vaksinen Gardasils beskyttende effekt og sikkerhet.

 

Svært gode resultater

Høyrisikotyper av HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58 og 59 er årsak til livmorhalskreft. FUTURE II-studien kan vise til svært gode resultater for beskyttelse mot både forstadier, celleforandringer og kjønnsvorter.

Det er påvist at vaksinen er >98% effektiv mot HPV 16/18-relaterte forstadier til livmorhalskreft i fire år.

Resultatene fra FUTURE II var faktisk så positive at studien ble avsluttet noe tidligere enn planlagt.

På denne måten unngikk man også forsinkelser i vaksinasjonen av de som kun fikk placebo i løpet av studien. Det er ikke knyttet alvorlige bivirkninger til vaksinen.

 

Godkjent i over 100 land

Over 100 land i verden har godkjent vaksinen, og mange har tatt den i bruk i sine vaksinasjonsprogrammer. Høsten 2009 ble vaksinen inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

Resultater har vist at at vaksinen har full effekt i minst 9 år, samt at kvinner helt opp til 45 år også vil ha nytte av vaksinen.

Det vurderes også vaksinering av gutter, da menn har større og økende sykdomsbyrde sammenlignet med tidligere antakelser.

 

Passiv oppfølging av studiedeltakere

I LTFU 1 vil kvinnene som deltok i FUTURE II-studien følges passivt opp via sentrale helseregistre.

Frem til 2018 skal Kreftregisteret samle inn informasjon om HPV-relaterte lesjoner i livmorhalsen, vulva, vagina og anus med tanke på utvikling av forstadier til livmorhalskreft, eller andre relaterte kreftformer.

Langtidsvirkninger undersøkes ved å innhente informasjon fra Norsk Pasientregister (NPR) inntil 2018.

 

Blodprøvetaking

De som mottok HPV-vaksine i forbindelse med FUTURE II-studien er blant de første i verden som ble HPV-vaksinerte. Følgelig vil disse være de første det er mulig å evaluere vaksinens effekt på.

Aktiv oppfølging utføres ved å måle vaksineindusert antistoffnivå i blodet 5 og 10 år etter vaksinering. Slik vil man kunne vurdere vaksinens beskyttende effekt over tid. Behovet for eventuelle boosterdoser vil bli vurdert ut fra prøveresultatene.

Blodprøveinnsamling i forbindelse med LTFU 1 ble gjennomført i tidsperioden september 2011 - mars 2012, og henholdsvis september 2016 - mars 2017.

Kreftregisteret ønsker å takke alle studiedeltakere som møtte opp for å ta blodprøve! I tillegg vil vi takke alle de involverte studiesentrene som gjorde blodprøveinnsamlingen mulig.

 

Samarbeid og gjennomføring

De nordiske landene har gode sentrale helseregistre og er derfor godt egnet til å gjennomføre denne typen studie.

LTFU 1 gjennomføres av Kreftregisteret (Norge), Karolinska Institutet (Sverige), Kræftens Bekæmpelse (Danmark) og Krabbameinsfélgið (det islandske kreftregisteret). Kreftregisteret er nordisk koordineringsenhet (NCC) for studien.

Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) identifiserte de nordiske landene som det best egnede stedet for å gjennomføre denne type studier, og påla vaksineprodusenten MSD å utføre studien i Norden.

 

Status

Prosjektet er nå inne i sin siste vår. Informasjon om deltakernes langtidsvirkninger fra hele studieperioden skal analyseres, og registreres i vår database. Vi jobber også med å følge opp deltakere som har flyttet mellom Danmark, Island, Norge og Sverige. I høst innhentet vi biologisk materiale fra ulike sykehus og klinikker der deltakerne har avlagt celleprøver. Disse skal nå analyseres.

I 2017 var forskere fra Kreftregisteret med på å publisere en studie  som viste at Gardasil-vaksinen hadde en beskyttende effekt på over 90% i minst 10 år. 

 

Prosjektdeltakere

Mari Nygård, Giske Ursin, Sophie Berger, Espen Enerly, Suzanne Campbell, Kristina Stormo Gjøtterud, Line Ragna Aakre Karlsson og Ditte Staldgaard.

 

Studien er finansiert av MSD Norge.

 

 

HPV-vaksine: Gardasil-9

I 2007-2013 deltok over 4500 kvinner i Sverige, Danmark og Norge i den kliniske 9-valente vaksinestudien mot livmorhalskreft.

Omtrent halvparten av kvinnene fikk den 9-valente vaksinen (Gardasil-9), mens den andre halvparten ble gitt den 4-valente vaksinen (Gardasil).

I denne oppfølgingsstudien - LTFU 2 - vil Kreftregisteret følge disse kvinnene frem til 2025 for å kartlegge varighet, sikkerhet og beskyttende effekt av Gardasil-9.

 

Først i verden

Kvinnene som mottok Gardasil-9 i den kliniske vaksinestudien er blant de første i verden som har fått denne vaksinen.

I LTFU 2 følges disse kvinnene via sentrale helseregistre med tanke på utvikling av forstadier til livmorhalskreft, fremskredet livmorhalskreft og andre relevante kreftformer. Dette er en passiv oppfølgingsstudie som ikke medfører noen ekstra prøvetaking eller undersøkelser av kvinnene.

 

Effektiv og sikker vaksine

Omtrent 90% av tilfellene av livmorhalskreft er forårsaket av HPV-typene 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.

Gardasil beskytter mot de 2 førstnevte HPV-typene, mens Gardasil-9 beskytter mot alle 7 HPV-typer. I tillegg beskytter begge vaksinene mot HPV-typene 6 og 11, som forårsaker omtrent 90% av kjønnsvortetilfeller.

Gardasil-9 har vist seg å være både sikker og effektiv. En studie publisert i februar 2015, viste at vaksinen ga 97% beskyttelse mot forstadier til kreft forårsaket av HPV-typene 31, 33, 45, 52 og 58.

Beskyttelsen mot livmorhalskreft forårsaket av HPV-typene 16 og 18, var like god som for den 4-valente vaksinen Gardasil.

 

 

 

Samarbeid og gjennomføring

De nordiske landene har gode helseregistre, og er derfor godt egnet til å gjennomføre en slik langtidsoppfølgelsesstudie.

Studien gjennomføres av Kreftregisteret (Norge), Karolinska Institutet (Sverige) og Kræftens Bekæmpelse (Danmark). Kreftregisteret er Nordisk Koordineringsenhet for studien.

 

Status

I dette prosjektet forbereder vi nå innhenting av informasjon om langtidsvirkninger fra NPR, samt biologisk materiale fra sykehus og klinikker der studiedeltakerne har avlagt celleprøver.

 

Prosjektdeltakere

Mari Nygård, Giske Ursin, Sophie Berger, Suzanne Campbell, Espen Enerly, Ragnhild Flingtorp, Bo Terning Hansen, Kristina Stormo Gjøtterud, Line Ragna Aakre Karlsson og Ditte Staldgaard.

 

Studien er finansiert av MSD Norge.