Biomarkører for HPV

Prosjektet skal undersøke en biomarkør som kan brukes til å identifisere økt risiko for kreft relatert til HPV16.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 17.01.2018

Kreft forårsaket av infeksjon med HPV

Humant papillomavirus type 16 (HPV16) fører til et stigende antall krefttilfeller i svelg, vagina, penis og anus over hele verden.

HPV-relatert kreft bruker mange år på å utvikle seg, og det har vist seg at generelle antistoffer mot HPV16 kan påvises opptil 10 år før en kreftdiagnose. 

Dette prosjektet undersøker om det spesifikke antistoffet mot HPV16 E6 kun forekommer hos individer som har utviklet kreft.

Hvis dette er tilfellet, vil vi videre undersøke om antistoff HPV16 E6 kan brukes som en serologisk biomarkør for å identifisere individer med økt risiko for å utvikle HPV16-relaterte kreftformer.

 

Hjelp fra Janus

Det norske prøvematerialet er innhentet fra Janus serumbank, og består av prediagnostiske serumprøver fra til sammen cirka 2400 kreftpasienter (med kreft i svelg, vagina, penis og anus) og personer som ikke har kreft.

Prøvene fra Janus inngår i et større samarbeid, med prøvemateriale fra USA, Australia og Europa. Deutsches Krebsforschungszentrum i Heidelberg, Tyskland analyserer alle prøvene.

 

Status

Ca. 2500 serumprøver fra Janusbanken er innsamlet. Disse analyseres nå for HPV16 antistoffer. Resultatene skal deretter sammenstilles med data fra andre samarbeidsland. 

 

Prosjektdeltakere

Mari Nygård fra Kreftregisteret er norsk prosjektleder (PI), og Paul Brennan fra International Agency for Research on Cancer i Frankrike leder prosjektet.

 

Kreftregisteret

Hilde Langseth, Giske Ursin, Marianne Lauritzen og Ronnie Babigumira.

 

Eksterne

International Agency for Research on CancerMattias Johansson

National Cancer Institute, USA: Aimee Kreimer

Deutsches KrebsforschungszentrumTim Waterboer og Michael Pawlita

 

Prosjektet er finansiert av amerikanske National Cancer Institute.