SESAM prosjektet

«SElv-innSAmling (SESAM) av screeningprøve; en nøkkel til bedre helse » er et forskningsprosjekt hvor Kreftregisteret samarbeider med Radiumhospitalet, Ullevål Sykehus og Sykehuset Østfold. Med prosjektet ønsker vi å undersøke om en vaginalprøve tatt hjemme kan gi like gode HPV-resultater som en prøve tatt hos legen/gynekologen.

Deltakere som rekrutteres har forstadier til- eller livmorhalskreft som skal behandles ved ett av de tre ovennevnte sykehusene. Det ikke mulig å melde seg på forskningsprosjektet. Kreftregisteret sender ut pakker med informasjon og utstyr til de utvalgte kvinnene for å utføre selvinnsamlings prøver hjemme. I tillegg til å ta vaginale prøver ønsker vi også at hver deltaker tar en urinprøve og avgir blod.

Formålet med prosjektet er todelt;
1) å undersøke hvorvidt en selvinnsamlet celleprøve tatt hjemme gir like gode analyse resultater som en legetatt test
2) å samle inn biologisk materiale som celleprøver (tatt hjemme og hos legen) samt blod- og urinprøver til en forskningsbiobank til fremtidig kreftforskning.

Det er mulig å bli med på del 1, altså kun avgi en selvinnsamlet prøve (uten å avgi blod eller urin).

OBS! Dersom du har menstruasjon ved prøvetidspunktet, alstå dagen før du skal på sykehuset, så kan du se bort ifra denne studien.

Sykehusene har ansvar for rekrutteringen og å ta imot prøvene. Har du spørsmål til din behandling så ta kontakt med ditt sykehus. Har du derimot spørsmål til selve prosjektet kan du ta kontakt med Kreftregisteret via epost