Fight HPV - Mobilspill mot kreft

Kreftregisteret søker menn og kvinner til å prøve ut et kunnskapsspill om HPV og livmorhalskreft.
 

Spillet Fight HPV er et mobilspill som skal øke kunnskap og bevissthet rundt HPV, hvilke konsekvenser HPV-smitte kan ha, og hvordan skadevirkningene av denne virusgruppen kan begrenses.

 

Fight HPV er et kunnskapsspill som man skal lære noe av, men det er også et mål at spillopplevelsen skal være god og interessant.

 

Utprøvingen foregår ved at du får prøve mobilspillet, for deretter å kommentere hva du likte og ikke likte, enten gjennom et spørreskjema, eller i en fokusgruppe i diskusjon med 5-10 andre personer.

 

Tilsammen regner vi med at det kommer til å ta rundt to timer å teste spillet og svare på spørsmål.

 

Du kommer til å være anonym, og resultatene skal kun brukes for å videreutvikle spillet.

 

Vi håper du har mulighet til å hjelpe oss. I så fall ber vi om at du sender en e-post til elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no. Merk e-posten med Test Fight HPV.

 
Foreløpig er det ikke mulig å laste ned spillet fritt, så de som melder sin interesse får instruksjoner fra oss om hvordan spillet kan lastes ned.
 
Vennligst oppgi følgende i eposten:
Navn:
Kjønn:
Alder:
Stilling: