HPV og unge kvinner

Kreftregisteret undersøker effekten av HPV-vaksinen. Jenter født i 1997 bidrar til denne viktige studien.

Kreftregisteret gjennomfører nå en forskningsstudie for å vurdere effekten av skolebasert HPV-vaksinering. Jenter født i 1997 var de første om fikk tilbud om HPV-vaksinen på skolen.

Kreftregisteret har rekruttert både vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter, for å undersøke hvordan utbredelsen av HPV-smitte er i disse gruppene.

Rekrutteringen skjedde i løpet av vinteren og våren 2017, og da Kreftregisteret hadde fått et tilstrekkelig antall deltakere, ble rekrutteringen avsluttet.

Nå starter analysene av prøvematerialet som har kommet inn.

Slik foregår studien

Etter at jentene registrerte seg, fikk de tilsendt en pakke med mer informasjon om prosjektet, et kort spørreskjema om helse og atferd og to prøveinnsamlere, samt samtykkeskjema.

 

Det er helt frivillig å delta, og de som deltar kan når som helst trekke seg fra studien ved å ringe oss (tlf 22928811) eller sende en epost til HPVvaksine@kreftregisteret.no.

Kobling til vaksineregister

De som velger å delta i studien samtykker også til at vi kan koble navnet deres til registrerte opplysninger om  vaksinasjonsstatus i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Alle opplysninger om  behandles av personer med taushetsplikt.

Koblingen mellom  navn og prøveresultater slettes når antall studiedeltakere er nådd, og vil ikke kunne knyttes til enkeltpersoner etter dette (dvs. at svar og prøveresultater anonymiseres).

Deltakerne vil derfor ikke kunne få vite HPV-resultatet på sin egen prøve. De har imidlertid rett til å vite det generelle resultat fra prosjektet. 

Disclaimer: Kreftregisteret mottar finansiering fra Merck/MSD Norge AS relatert til HPV-vaksinestudier (samarbeidsprosjekt). Det understrekes at denne studien gjennomføres i regi av Kreftregisteret, og er finansiert med egne prosjektmidler, og inngår ikke i samarbeidet med Merck/MSD Norge AS.