HPV og unge kvinner

Kreftregisteret søker deltakere til studie om effekten av HPV-vaksinen. Vi ønsker kontakt med jenter født i 1997, og trenger nå hjelp fra flere av de ikke-vaksinerte.

Er du jente, født i 1997 og vil delta i en forskningsstudie?

Kreftregisteret gjennomfører nå en forskningsstudie for å vurdere effekten av skolebasert HPV-vaksinering. Jenter født i 1997 var de første om fikk tilbud om HPV-vaksinen på skolen.

Fram til nå har vi rekruttert både vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter. Framover ønsker vi flere ikke-vaksinerte inn i studien.

Dersom du ikke tok vaksinen, og ønsker å bidra, kan du registrere deg under:
Registrer deg her for å få tilsendt mer informasjon

Du kan delta om du bodde i Norge 31. desember 2009.

Slik blir du med i studien

Etter at du har registrert deg, sender vi deg en pakke med mer informasjon om prosjektet, et kort spørreskjema om helse og atferd (det tar ca 5 minutter å svare) og to prøveinnsamlere, samt samtykkeskjema.

 

  1. Ta to prøver selv 
       - En fra munnhulen 
       - En fra skjeden

  2. Svar på et kort spørreskjema om helse og atferd (5 minutter)

  3. Underskriv samtykke

Velg hvordan du vil få pakken tilsendt

Du kan velge å få pakken tilsendt hjem til din postkasse eller hente den på nærmeste postkontor (hentemelding på epost/SMS). Pakken sendes i en nøytral eske med avsender «Forskningsprosjekt – Unge jenter».

Vi ber deg likevel tenke over om du er komfortabel med at det leveres i postkassen hjemme eller om du ønsker hente den på nærmeste postkontor.

Ved å registrere deg vil vi ikke be deg fylle ut flere spørreskjemaer eller ta flere tester i denne studien, men vi vil tillate oss å sende deg en påminnelse dersom du ikke svarer etter at pakken er mottatt. Rekrutteringen avsluttes når 200 jenter har deltatt, men vil, ved behov, kunne økes opptil 1000 deltakere.

Pakken sendes til deg i løpet av få dager. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra studien ved å ringe oss (tlf 22928811) eller sende en epost til HPVvaksine@kreftregisteret.no.

Kobling til vaksineregister

Hvis du etter å ha mottatt pakken velger å delta i studien samtykker du også til at vi kan koble navnet ditt til registrerte opplysninger om din vaksinasjonsstatus i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Alle opplysninger om deg behandles av personer med taushetsplikt.

Koblingen mellom ditt navn og prøveresultater slettes når antall studiedeltakere er nådd, og vil ikke kunne knyttes til din person etter dette (dvs. at dine svar og prøveresultater anonymiseres). Du vil derfor ikke kunne få vite HPV-resultatet på din prøve. Du har imidlertid rett til å vite det generelle resultat fra prosjektet. Du får mer informasjon i pakken du mottar etter at du har registrert deg ovenfor. 

Klikk her for å bli med på studien

Disclaimer: Kreftregisteret mottar finansiering fra Merck/MSD Norge AS relatert til HPV-vaksinestudier (samarbeidsprosjekt). Det understrekes at denne studien gjennomføres i regi av Kreftregisteret, og er finansiert med egne prosjektmidler, og inngår ikke i samarbeidet med Merck/MSD Norge AS.