Gruppe for epidemiologisk HPV-forskning

Kreftregisteret har siden 1990-tallet drevet forskning på humant papillomavirus (HPV) og kreft, og vi har i dag en egen forskningsgruppe som fokuserer på epidemiologisk HPV-forskning. Forskningsgruppa har fokus på studier av HPV-relaterte sykdommer og er med på å evaluere effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norden. Gruppa gjennomfører studier på individ- og befolkningsnivå.

Forskningen omfatter forekomst, forebygging, naturlig forløp og utvikling av kreft relatert til humant papillomavirus (HPV). HPV-infeksjon har blitt satt i sammenheng med flere ulike sykdommer og kreftformer, hvor livmorhalskreft er den vanligste.

HPV-vaksine

Det finnes to typer vaksiner som forebygger mot enkelte HPV-typer på markedet i dag. I 2006 ble Gardasil godkjent for bruk i USA og Europa. Denne vaksinen beskytter mot to HPV-typer som kan gi kreft, HPV 16 og 18, og to HPV-typer som kan gi kjønnsvorter, HPV 6 og 11. Fra høsten 2009 ble vaksinen inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Forskningsaktivitet

Forskningsgruppa jobber med ulike prosjekter og evaluerer effekten av HPV-vaksinen Gardasil på individ- og befolkningsnivå. Hensikten er å øke kunnskapen om den beste måten å forebygge livmorhalskreft og andre kreftformer knyttet til HPV.

Hovedtyngden av forskningen er på kreft og forstadier til kreft i livmorhals, skjede og ytre kjønnsorganer. Vi undersøker blant annet endringer i forekomst av disse sykdommene i befolkningen. Vi evaluerer også langtidseffekten og sikkerhet av Gardasil gitt til kvinner som ledd i den kliniske utprøvingen av vaksinen. Videre skal vi gjennomføre en stor spørreskjemaundersøkelse hvor formålet er å se livsstilsfaktorer i sammenheng med introduksjon av HPV-vaksinen og HPV-relatert sykdom i den kvinnelige befolkningen.

Forskningsgruppa ønsker også å se på relasjonen mellom HPV og andre kreftformer, og har et mål om å identifisere biologiske markører for å få et bilde av utviklingen av vevsskader som oppstår ved en HPV-infeksjon.

 

Prosjektene vi arbeider med er finansiert av vaksineprosdusenten MSD/Merck, Kreftregisteret og Kreftforeningen.