CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

Prosjektbeskrivelse 

Undersøkelser ved hjelp av datatomografi (CT) bidrar med om lag 80 % av befolkningens stråledose fra medisinsk diagnostikk og behandling.

Man vet i dag relativt mye om helseeffekter knyttet til ioniserende stråling når dosen er høy, og når de eksponerte er voksne. Når det gjelder lave doser er kunnskapen modellbasert og mer usikker.

Empirisk kunnskap om risiko ved lave doser er derfor etterspurt. Særlig er det grunn til å tro at barn kan være utsatt, både fordi de er mer strålingsfølsomme, dosen antas å være relativt sett større enn hos voksne, og de har lengre tid til å utvikle skade enn eldre individer.

Formålet med studien er å etablere en europisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått én eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

Resultatene vil benyttes til å optimalisere stråledosene ved CT og bidra til å utvikle europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.  

Hovedansvarlig for prosjektet

Dr Ausrele Kesminiene
Section of Environment and Radiation
International Agency on Research on Cancer (IARC), Lyon, Frankrike

Forskningsansvarlig i Norge

Kreftregisteret

Samarbeidspartnere i Norge

Statens strålevern
Les om prosjektet på Strålevernets internettsider

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

Overlege Kristina Kjærheim
Forskningsavdelingen
Tlf: 22 92 88 77
kristina.kjaerheim@kreftregisteret.no

Prosjektmedarbeidere i Kreftregisteret

Ronnie Babigumira, rådgiver/data manager
Tlf: 22 92 88 08
ronnie.babigumira@kreftregisteret.no

Anniken Lund, førstekonsulent/forskningsassistent
Tlf: 22 92 87 76
anniken.lund@kreftregisteret.no

Internasjonale samarbeidspartnere 

Studiensentrum voor Kernenergie/Centre d'Étude de l'Energie Nucléaire, - Brussel, Belgia

University of Ghent, Dept. Basic Medical Sciences, Radiation, and DNA Repair Unit, Ghent - Belgia

Kræftens Bekæmpelse - København, Danmark

Säteilyrevakeskus - Helsinki, Finland

Institut Curie - Paris, Frankrike

Institut Gustave Roussy - Villejuif, Frankrike

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses - Frankrike

Centre d'Assurance de qualité des Applications Techniques de la domaine de la Santé - Bourg-la-Reine, Frankrike 

Public Research Centre Henri Tudor - Luxembourg

Stichting het Nederlands Kanker Instituut - Amsterdam, Nederland

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental - Barcelona, Spania

Newcastle University, Newcastle Upon Tyne - Storbritannia

Karolinska Institutet - Stockholm, Sverige

Universitätsmedizin de Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Mainz, Tyskland

Ekstern webside

International Pediatric CT scan study website (IARC)

Varighet:

01.02.2011 - 31.12.2017 

Finansieringskilder (Norge) 

EURATOM - Norges Forskningsråd  

Kreftregisteret