Mikrobiella biomarkører - NORCCAP

Denne studien bruker prøver innsamlet i NORCCAP-studien sammen med 15 års oppfølgning av kreftdata fra Kreftregisteret for å finne mikrobielle biomarkører for tamkreft.

Sist oppdatert: 26.02.2019

Bakgrunn:

Tidligere studier har vist at det er en forskjell i tarmbakterier mellom friske personer og personer med tarmkreft. Det finnes få studier studier som har undersøkt sammenhengen mellom tarmfloraen og tidlige stadier av tarmkreft. I denne studien skal vi bruke prøver innsamlet i NORCCAP-studien, sammen med 15 års oppfølgning av kreftdata for å prøve å finne tidlige biomarkører for tarmkreft.

Publikasjoner:

Rounge TB, Meisal R, Nordby JI, Ambur OH, de Lange T, Hoff G (2018)
Evaluating gut microbiota profiles from archived fecal samples
BMC Gastroenterol, 18 (1), 171 DOI 10.1186/s12876-018-0896-6PubMed 30409123

 

Samarbeidspartnere: 

Ole Herman Ambur, førsteamanuensis, Høyskolen i Oslo og Akershus. 

Willem de Vos, University of Helsinki og Professor Wageningen University.

Scott BultmanAss. Prof.  at University of North Carolina at Chapel Hill

Vahid Bemanian, Forsker, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Ahus

Pekka Ellonen and the Technology lab at FIMM, Helsinki, Finland.