Deltakerinformasjon CRCbiome

Sist oppdatert:

Takk for at du deltar i studien!

Vi sender en SMS med påminnelse til deltakere som ikke har levert noen oppfølgningsprøve 1-2 uker etter tilsendt utstyr.

Ta kontakt med oss hvis du trenger nytt utstyr!

Last ned invitasjonsbrev. 

 

Kategorier av mottakere av opplysningene:

Kun forskningsmedarbeidere ved Kreftregisteret og samarbeidende institusjoner som er spesielt autorisert, har tilgang til opplysningene i våre forskningsprosjekt. Forskningsmedarbeiderne har kun tilgang til forskningsdata, og ikke til direkte personidentifiserende opplysninger, som er fjernet fra forskningsdataene ved hjelp av en koblingsnøkkel. Koblingsnøkkelen oppbevares av Kreftregisterets datautleveringsenhet.

 

Rettslig grunnlag:

Behandlingen har lovlig grunnlag etter EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a/e) og artikkel 9 nr. 2 bokstav a/j). Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og dataansvarlig har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i hht. EUs personvernforordning artikkel 35. Helseforskningsloven  § 35 gir supplerende rettsgrunnlag og unntak fra forbudet mot behandling av særlige kategorier personopplysninger.

 

Dataansvarlig/forskningsansvarlig:

Kreftregisteret er delegert dataansvaret, og er forskningsansvarlig institusjon.

 

Kontaktopplysninger til personvernombudet:

Tor Åsmund Martinsen toamar@ous-hf.no

Kontaktperson for forskningsansvarlig;

Giske Ursin, prosjektleder, giske.ursin@kreftregisteret.no