CRCbiome epigenom

Epigenomet omfatter alle kjemiske forbindelser som modifiserer DNA-et og regulerer aktiviteten til gener, enten ved å slå dem av eller på. En slik modifikasjon er DNA-metylering. Endringer i mønstrene av DNA-metylering kan ha betydelig innvirkning på celledeling og vekst, og kan potensielt bidra til utviklingen av kreft.

Studiefokus

I dette prosjektet skal vi se på DNA-metyleringsmønstre i vevsprøver fra tarmen som har ulike stadier av kreftutvikling. Disse prøvene ble tatt under koloskopi. Senere kan vi se om disse forskjellene kan knyttes til det som skjer i tarmen og blodet.

 

Mål

  • Identifisere epigenetiske forskjeller mellom ikke-neoplastiske funn, ikke-avanserte lesjoner, avanserte lesjoner og tarmkreft.
  • Identifisere assosiasjoner og korrelasjoner mellom de epigenomiske profilene til lesjonene med kliniske faktorer, tarmmikrobiom og blodtranskriptom-biomarkører.

 

Metoder

DNA-ekstraksjon fra tarmvev, og produksjon av DNA-metyleringsprofiler, vil bli utført i etablerte samarbeid. Ekstraksjonen vil bli utført ved Akershus universitetssykehus, og produksjonen av DNA-metyleringsprofiler vil bli utført i Tyskland ved Life & Brain, som er en av de ledende tjenesteleverandørene for alle typer mikroarray-eksperimenter ved bruk av Illumina-teknologi i Europa.

 

Status

Vevsprøvene fjernet under koloskopi kommer fra to ulike norske sykehus, Østfold sykehus og Vestre Viken sykehus. Totalt var det omtrent 500 prøver som passet våre kriterier og ble inkludert i denne studien, med ca. halvparten fra det ene sykehuset og halvparten fra det andre.

  • DNA-ekstraksjon fra den første halvparten av vevsprøvene er gjennomført. Vi venter nå på den andre halvparten av prøvene.

Neste steg

  • Når DNA prøvene er klare, vil de bli sendt til service-laboratoriet i Bonn, Tyskland, for DNA-metyleringsanalyse.
  • DNA-metyleringsdataene vil bli ytterligere analysert av forskere i prosjektet, for å se etter mønstre eller endringer som kan være assosiert med utviklingen av tarmkreft.