Sammenheng mellom bearbeidet mat og tarmkreft

Tidligere studier har vist at et høyt inntak av bearbeidede kjøttprodukter er forbundet med økt risiko for tarmkreft, men man vet fortsatt ikke hvorfor. Kreftregisteret er samarbeidspartnere i dette prosjektet som skal undersøke om grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft.

Publisert: 14.05.2018, Sist oppdatert: 22.02.2019

Om prosjektet

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa og tidligere studier har funnet at høyt inntak av pølser er forbundet med økt risiko for tykktarmkreft. Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer.

Prosjektet Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmskreft (VegMeatCRC) har fått finansiering fra Forskningsrådet for å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til å påvirke utvikling av tarmkreft. Under steking og videre gjennom fordøyelsen kan det dannes mulige kreftfremkallende forbindelser.

Prosjektet vil benytte en kunstig mage-tarm modell og en spesielt egnet musemodell for tykktarmskreft for å kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen, potensielle endringer i tarmfloraen og kreftutvikling. Kreftregisteret vil bidra med å undersøke om sammenheng mellom bearbeidet mat og tarmkreft bekreftes hos deltakerne ved screening mot tarmkreft. VegMeatCRC vil videre undersøke om innblanding av grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter kan bidra til å redusere risikoen for tykktarmskreft.

Prosjektet vil ha 3 års varighet, fra 2018-2020.  

Prosjektleder: Nofima - norsk matforskningsinstitutt