image

Yrke og miljøeksponering

Kreftregisteret har en lang tradisjon av forskning på kreftrisisko blant forskjellige yrkesgrupper og siden 1970-tallet har yrkes- og miljøeksponering og kreftrisiko vært et sentralt forskningstema ved Kreftregisteret.

Sist oppdatert: 27.03.2019

Pågående prosjekter

Kreftrisiko blandt offshorearbeidere

Det er kjent at noen av de kjemiske forbindelsene i olje kan være kreftfremkallende. Dette prosjektet er en fortsettelse av flere tidligere studier fra Kreftregisteret om kreftrisiko blant nordsjøarbeidere. I denne studien vil vi også gjøre årsaksrettende studier av kvinnelige offshorearbeidere som har vært lite studert før.

Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

Forskning på miljøgifter og kreft

Klorerte organiske forbindelser er tungt nedbrytbare kjemiske stoffer som er mistenkt for å gi helseskader. En mulig sammenheng mellom kreft og organokloriner målt i serum fra Janus serumbank undersøkes i et internasjonalt forskningsprosjekt mellom Kreftregisteret, National Cancer Institute og Centers for Disease Control and Prevention i USA

Kreftrisiko blant landbrukere

Det overordnede forskningsformålet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I 2010 ble Kreftregisteret og Janusbanken invitert til å delta i et internasjonalt consortium av landbrukskohorter, AGRICOH.

Kreftrisiko blant sykepleiere

Forskningsprosjektet "Kreftrisisko blant sykepleiere" skal blant annet fortsette å utforske sammenhenger mellom skiftarbeid og forekomst av brystkreft.

 

Vi forsker på yrke og miljøeksponering

 

                          Tom K Grimsrud


 

    Kristina Kjærheim


           Hilde Langseth