Screeningbasert forskning

Screeningbasert forskning er avgjørende for å utvikle og forbedre screeningprogrammene våre, og øke samfunnets kunnskap om forstadier og tidlig diagnostikk av kreft.
Sist oppdatert:

Screeningprogrammene er sentrale i arbeidet for å forebygge kreft og redusere byrden av kreftsykdom i Norge. Det finnes tre kreftscreeningprogrammer i Norge – Mammografiprogrammet, Livmorhalsprogrammet og Tarmscreeningprogrammet.

Overordnet målsetting for den screeningbaserte forskningen i Kreftregisteret er at målgruppene skal kunne tilbys trygge og effektive screeningprogrammer, og slik bidra til lavere forekomst og/eller redusert dødelighet av de aktuelle sykdommene. 

Forskningen skal også bidra til å finne de beste løsningene for de som får tilbud om screening, og kartlegge fordeler og ulemper ved screening.

Disse problemstillingene arbeider vi med i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, i samarbeid med ulike kliniske fagmiljøer, forskere og andre.

Forskning innen brystkreftscreening 

Forskningen i Mammografiprogrammet har som mål å øke kunnskapen om screening og brystkreft, og forbedre tilbudet til kvinnene som deltar. Her kan du lese mer om forskningsprosjektene i Mammografiprogrammet. 

Forskning innen tarmkreftscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft startet i 2022 og er nå rullet ut til helseforetak over hele landet. Med et nytt nasjonalt screeningprogram vil også forskningen innen tramkreft og screening øke. Forskningsprosjektene har som mål å utvikle og forbedre Tarmscreeningprogrammet. Her kan du lese mer om forskningsprosjektene i Tarmscreeningprogrammet.

Forskning innen livmorhalskreftscreening

Forskning i Kreftregisteret relatert til Livmorhalsprogrammet handler om å øke kunnskapen om screening, vaksinasjon og forstadier til livmorhalskreft. Her kan du lese mer om forksningsprosjektene relatert til Livmorhalsprogrammet.