image

Helse og livskvalitet

Hvert år får mange nordmenn påvist kreft. Nå ønsker vi å finne ut mer om hvordan kreftsykdom påvirker livskvalitet og selvopplevd helse blant dem som blir rammet.

Alle pasienter med kreft får en eller annen form for behandling, enten kirurgi og/eller strålebehandling, cellegift eller lindrende behandling. Selv om disse behandlingene forbedrer overlevelse eller livskvalitet, kan de også gi skadelige komplikasjoner som kan påvirke livet etter behandlingen.

Vi ønsker å forstå mer om omfanget og belastningen av slike seneffekter, slik at behandlingen og kreftomsorgen kan bli enda bedre og mer presis.

Befolkningsundersøkelsene

Gjennom den befolkningsbaserte helseundersøkelsen vil helsen og livskvaliteten til personer både med og uten kreft kartlegges. Slik får vi kunnskap om hvor vanlige de ulike seneffektene er, og hvem som rammes, for eksempel ut fra hvilken behandling de har fått.

Det kan være veldig krevende å leve med seneffekter etter kreftbehandling, og det er viktig for pasientgruppen at vi får en oversikt over byrden og varigheten av seneffekter og hvordan disse påvirker livskvaliteten. På den måten kan behandling og oppfølging på sikt bli enda bedre.

Forskningsprosjektene

Befolkningsundersøkelsen om prostatakreft

Forskningsprosjekt om helse, tarmfunksjon og livskvalitet

Langtidseffekter av brystkreftbehandling

Stressmestring etter brystkreft

Covid-19 og kreft i de nordiske land

Hjertekateterisering av barn med medfødt hjertefeil

Genaktivitet ved testikkelkreft