Forskningstema: Humant Papilloma Virus og kreft

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Publisert: 16.08.2018, sist oppdatert: 16.08.2018

Kreftregisteret har siden 1990-tallet drevet forskning på Humant Papillomavirus (HPV) og kreft.

HPV-infeksjon har blitt satt i sammenheng med flere ulike sykdommer og kreftformer, hvorav livmorhalskreft er den vanligste.

Livmorhalskreft utvikles etter en langvarig HPV-infeksjon, og i de siste årene har HPV-testing og vaksine mot HPV blitt tatt i bruk for å forebygge denne kreftformen.

Kreftregisteret har også det administrative ansvaret for Livmorhalsprogrammet.

Kreftregisterets forskning omfatter forekomst, forebygging, naturlig forløp og utvikling av kreft, samt evaluering av effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norge og Norden. Prosjekter som fremmer tanken om persontilpasset masseundersøkelse er satt i gang for å optimalisere kreftscreening.

 

Oversikt over HPV-prosjektene ved Kreftregisteret