image

Fysisk aktivitet og kosthold

Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og kosthold har vist seg å ha betydning for en rekke krefttyper. Kreftregisteret har flere pågående prosjekter som ser på sammenhengen mellom fysisk form og aktivitet, kosthold og kreftrisiko.

Sist oppdatert: 20.05.2021

Kosthold har betydning for kreftrisiko, spesielt i tykk- og endetarm. Et sunt kosthold som kan bremse utvikling av tarmkreft inneholder rikelig med fiberholdige matvarer og meieriprodukter, og lite eller ingen bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt og alkohol.

Både fysisk aktivitet og et sunt kosthold forebygger overvekt, som er assosiert med økt risiko for kreft i tykk- og endetarm, bryst hos postmenopausale kvinner, livmor, eggstokk, prostata, nyre, munn, svelg, gane, spiserør, mage, bukspyttkjertel og galleblære.

Selv om vi vet mye om hvordan fysisk aktivitet og kosthold påvirker kreftrisiko, finnes det mange områder hvor vi trenger mer forskning og kunnskap for å gi bedre og mer målrettet rådgivning:

  • Flere populasjonsbaserte studier med valide målinger av fysisk aktivitetsnivå og kosthold over tid for mer kunnskap om hvordan disse faktorene påvirker kreftrisiko og død. 
  • Studier som belyser hvordan fysisk aktivitet og kosthold påvirker kreftprosesser og de biologisk mekanismene.
  • Studier som kan avdekke betydningen av livsstilsendringer og mer kunnskap om hvordan man påvirker befolkning til å gjøre positive endringer i aktivitetsvaner og kosthold («hva virker?»)  

Pågående prosjekter

Fysisk form og kreft

Siden tidlig på 90-tallet har et økende antall studier undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for kreftsykdom, men finner generelt svake sammenhenger.

Tarmbakterier og livsstil ved tarmkreftscreening

Det er en sammenheng mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å oppdage en biomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og finne sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.

Livsstilsendringer og fremtidig helse

Det er kjent at røykfritt liv, sunt kosthold og fysisk aktivitet kan forebygge kreft og tidlig død. Man vet mindre om det hjelper å endre livsstil i voksen alder. I dette prosjektet undersøker vi om sunne livsstilsendringer kan forlenge antall friske leveår.

Persontilpasset tarmscreening

Tarmscreening reduserer forekomst og dødelighet av kreft, samtidig får mange personer unødvendige undersøkelser fordi de ikke har kreft/forstadier til kreft. Dette prosjektet undersøker om informasjon om livsstil til deltakere kan brukes til å effektivisere tarmscreeningsprogrammet.

Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og fedme 

Prosjektet undersøker om fedme og vitamin D-nivåer har virkning på risiko for utvikling av blærekreft.

Vitamin D og kreftprognose

Ultrafiolette (UV) stråler fra sol er vår viktigste kilde til vitamin D og laboratoriestudier har vist at vitamin D regulerer mekanismer som er sentrale i kreftutviklingen. Resultater fra observasjonelle studier indikerer også at et tilstrekkelig nivå av vitamin D kan bedre overlevelse ved kreftsykdom. Dette prosjektet undersøker sammenhenger mellom vitamin D og kreftprognose, basert på serumprøver fra Janus serumbank og kreftdata fra Kreftregisteret.