image

Kreftbiomarkører

Kreftregisteret har flere pågående studier på mulige biomarkører som kan diagnostisere og predikere kreft basert på ikke-invasive biologiske prøver.

Sist oppdatert: 22.03.2019

Forskningsprosjekter

Tarmbakterier og livsstil ved tarmkreftscreening

Det er en sammenheng mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å oppdage en biomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og finne sammenheng mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier.

Små ikke-kodende RNA som tidlige biomarkører for kreft

Små ikke-kodende RNA (sncRNA) er involvert i utallige cellulære prossesser i forbindelse med kreftutvikling. Vi undersøker om sncRNA kan fungere i tidlig deteksjon og som potensiell screening-biomarkør for kreft.

HPV-sekvensering for biomarkører

HPV-sekvensering er en flerinstitusjonell forskningsgruppe med fokus på 1) HPV Biomarkører 2) HPV Evolusjon 3) HPV metodeutvikling. Vi bruker avansert sekvenserings teknologi for å nå våre mål.

Genaktivitet ved testikkelkreft

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant unge menn. Sykdomsårsaken er stort sett ukjent, men arvelige faktorer og forhold under svangerskapet har betydning. Innsikt i genaktivitet ved testikkelkreft kan gi bedre biomarkører og mer presis diagnostikk.

Biomarkører for HPV - studier i HPV kreftkohorter

Prosjektet skal undersøke biomarkører som kan brukes til å identifisere økt risiko for kreft relatert til smitte med humant papillomavirus. Det norske prøvematerialet er innhentet fra Janus serumbank , og består av ca. 2400 blodprøver fra personer som har utviklet kreft (i svelg, vagina, penis, anus) og fra kreftfrie individer. 

 

Vi forsker på biomarkører

 


     Trine Rounge 


         Hilde Langseth


                          Tom Grotmol


            Mari Nygård