Screeningbasert forskning

Forskning på resultater fra screeningprogrammene er viktig for å utvikle programmene slik at de blir enda bedre og mer effektive.

Prøvesvarene som registreres i Kreftregisteret benyttes ikke bare til masseundersøkelsesprogrammet, men også til forskning som har til hensikt å evaluere og forbedre programmene.

Ved Kreftregisteret arbeider forskere og stipendiater med disse problemstillingene, i samarbeid med norske kliniske miljøer, internasjonale forskere og flere bedrifter innen helse og medisin.

Du finner mer om den screeningbaserte forskningen på sidene til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.