Klinisk forskning

Kreftregisterets kliniske forskning skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til ulike pasientgrupper.

For mer informasjon om klinisk forskning, gå til sidene for de ulike kvalitetsregistrene.

Forskningsseksjonen er organisert under Registeravdelingen og består av forskere og forskningsstøttepersonell.

Besøk Forskningsseksjonssiden